Verden

Pasienter med covid i Sør-Afrika: De fleste ble innlagt av andre grunner

Flertallet av koronasmittede pasienter på et sykehus i Sør-Afrika trenger ikke pustehjelp. – Et bilde vi ikke har sett under tidligere bølger, sier rapport. De fleste ble innlagt av andre grunner enn korona.

Mens omikron sprer seg globalt, lurer en hel verden på hva inntoget av den nye koronavarianten vil bety. Foreløpig er det først og fremst observasjoner fra Sør-Afrika som kan gi noen indikasjoner, og man vet ikke hvordan omikron vil slå ut i pandemien. Men noen første funn kan tyde på mildere sykdom av omikronvarianten enn før.

Sør-Afrika er inne i sin fjerde smittebølge etter at omikron kom. En ny rapport om innlagte pasienter med covid-19 de siste to uker på et sykehus i provinsen Gauteng, der omikron først ble oppdaget, viser følgende:

  • Et flertall av pasientene med covid-19 trenger ikke pustehjelp, i motsetning til under tidligere smittebølger.
  • Få utviklet lungebetennelse.
  • De fleste pasientene med covid-19 ble ikke innlagt på grunn av dette, men på grunn av annen sykdom – de fikk påvist korona gjennom rutinetesting.
  • Koronapasienter ligger mye kortere på sykehus enn tidligere.
  • Det var stort sett bare uvaksinerte som hadde covid-relatert lungebetennelse.

Det understrekes at det ennå er tidlig etter oppdagelsen av omikron, at funnene baserer seg på en liten gruppe pasienter, og at det derfor er for tidlig å trekke konklusjoner.

Mildere sykdom?

Dagsavisen har fått vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til å lese rapporten, som er laget for The South African Medical Research Council (SAMRC), og baserer seg på pasientene som har vært innlagt ved Steve Biko/Tshwane distriktssykehus i Pretoria de første to ukene etter at omikron ble kjent.

– At så få trenger oksygentilførsel sammenlignet med før, betyr at de har en mildere sykdom. Dette underbygges også av at de ser en kortere liggetid enn før i pandemien. At mange av pasientene med covid-19 ikke ble lagt inn på grunn av covid, men av andre sykdommer, underbygger også teorien om at omikron kan gi mildere sykdom enn tidligere varianter. Sør-Afrika har en enorm smittespredning nå, men ser likevel altså at mange av pasientene som har fått påvist koronaviruset, ikke ble lagt inn på grunn av dette, men av andre årsaker, sier Grødeland til Dagsavisen.

Gunnveig Grødeland, vaksineforsker ved Universitetet i Oslo.

Rapporten har sett på 166 pasienter som var innlagt mellom 14. og 29. november, og har i tillegg gjort et øyeblikksbilde ved å se nærmere på pasientprofilen av 42 pasienter som var innlagt 2. desember.

– Hovedobservasjonen vi har gjort de siste to ukene er at flertallet av pasientene på covid-avdelingene ikke har vært avhengig av oksygentilførsel. SARS-CoV-2 har vært påvist tilfeldig i pasienter som ble innlagt av andre årsaker, skriver rapportforfatteren, doktor Fareed Abdullah.

Abdullah jobber med hiv-pasienter ved Steve Biko-sykehuset, og har også jobbet i covid-teamet under de ulike smittebølgene i Sør-Afrika. Han er også direktør for kontoret for aids- og tuberkuloseforskning ved SAMRC.

Alle pasientene som kommer inn på sykehuset, testes for korona. Ifølge rapporten vet man ikke om alle innlagte har omikronvarianten, men man tror at den utgjør flertallet av de smittede i Tshwane-området nå.

– Ikke sett før

Av 42 innlagte pasienter 2. desember som hadde covid-19, var det kun 13 som trengte oksygentilførsel. De andre 29 var ikke lagt inn på grunn av covid-19. Av de 13 som fikk oksygentilførsel hadde ni personer covid-19-relatert lungebetennelse. De andre fire fikk oksygentilførsel av andre medisinske grunner.

– Dette er et bilde vi ikke har sett før under tidligere bølger, heter det i rapporten, der det påpekes at det både i begynnelsen av og gjennom alle de tre tidligere bølgene alltid var et flertall av covid-pasientene som fikk oksygentilførsel.

Den samme tendensen, at få trenger pustehjelp, ses nå også i andre sykehus i provinsen, påpeker rapporten.

Rapporten peker også på kortere liggetid nå enn før: Pasientene i de to ukene lå i gjennomsnitt 2,8 dager, mens gjennomsnittslengde de siste 18 månedene var 8,5 dager.

Av 38 voksne koronasmittede pasienter som var innlagt 2. desember var seks vaksinerte, 24 uvaksinerte og åtte hadde ukjent vaksinasjonsstatus. Av ni personer med covid-relatert lungebetennelse var åtte uvaksinerte, ifølge rapporten.

– Det kan jo peke i retning av at vaksinene fungerer godt, sier Gunnveig Grødeland.

Av 166 innlagte pasienter de siste to ukene i november som hadde fått påvist covid-19, var 80 prosent under 50 år.

– Kan det være at smitten ikke har nådd de eldre ennå i stor grad i Sør-Afrika, og at vi derfor ikke har sett effekten på dem ennå?

– Nei, smitten har nok nådd de eldre også, nå som smittespredningen er så stor, sier Grødeland.

I Sør-Afrika har langt flere av de eldre vaksinert seg enn de yngre. Rapporten påpeker at i provinsen Gauteng er 57 prosent av dem over 50 år vaksinert, mens bare 34 prosent av dem mellom 18 og 49 år er vaksinert.

– Funnene så langt bygger på små tall, og det er fortsatt for tidlig å si hvordan dette vil slå ut i Europa, men det gir en pekepinn om at vaksinene fungerer mot alvorlig sykdom også ved omikron-varianten, og dermed at vaksinerte eldre og sårbare også her kan bli mindre syke av omikron, sier Grødeland.

Hun understreker samtidig at dersom veldig mange blir smittet, vil også flere sårbare bli alvorlig syke.

Rapportforfatteren tar også forbehold:

– Det er nødvendig å være klar over at pasientinformasjonen som blir presentert her bare representerer de første to ukene med omikronbølgen i Tshwane. Den kliniske profilen av innlagte pasienter kan forandre seg betydelig i løpet av de neste to ukene, og da kan vi trekke mer presise konklusjoner om hvor alvorlig sykdom man får, skriver han.

Forskere i Sør-Afrika har tidligere antydet at omikron-varianten kan være over dobbelt så smittsom som deltavarianten.

Tredje dose

Land i Europa har en langt eldre befolkning enn Sør-Afrika. I Sør-Afrika er bare 6 prosent av befolkningen over 65 år, ifølge tall fra Verdensbanken. I Norge er andelen 18 prosent, i Italia enda høyere: 23 prosent, ifølge den samme statistikken.

Men både i Norge og mange andre land får nå de eldste den tredje vaksinedosen, som man håper og tror vil beskytte bedre. I Norge skal alle over 18 år få den innen påske.

Grødeland påpeker at vi også i Norge har sett at koronapasienter ligger kortere på sykehus enn før. Dette har man sett før omikron.

– De eldste og svakeste som havner på sykehus selv om de er fullvaksinerte, har en annen sykdomsprofil. De har kortere behandlingstid og havner i mindre grad i intensivsengene enn før. Med den tredje dosen nå vil vi trolig se dette enda tydeligere, sier hun.

Amesh Adalja, ekspert på smittsomme sykdommer og pandemihåndtering ved Johns Hopkins-universitetets Center for Health Security, sier at mer data trengs, men at de tidlige funnene knyttet til omikron i Sør-Afrika er spennende.

– Det er en del av en rekke anekdotiske rapporter som vi hører om at det ser ut til å være mildere, særlig hos vaksinerte, sier han til det amerikanske helsenettstedet Stat.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen