Verden

Ferieland utenfor Europa åpner opp for turister

Flere populære ferieland langt unna Europa har åpnet opp for turister etter over halvannet år med pandemi. Noen har satt flere vaksiner enn land i Europa – for eksempel har Thailand flere vaksinerte enn Kroatia.

Turister nyter strandlivet på stranda Phra Nang i Krabi i Thailand, etter at landet så vidt har begynt å åpne opp for fullvaksinerte turister. Thailand har selv nå gitt en vaksine til 65 prosent av hele befolkningen, og 54 prosent er fullvaksinert.

Flere populære internasjonale turistdestinasjoner utenfor Europa har en turistnæring som ligger nede for telling. Men nå er mange av dem i ferd med å åpne kontrollert opp for internasjonale turister, blant annet disse:

 • Thailand åpnet 1. november landet for turister fra 63 land, blant dem Norge. Turistene må være fullvaksinert og ha testet negativt i løpet av tre dager før avreise. Før dette har turister måttet gå i sju dagers karantene. Turistene kan reise til 17 forskjellige steder i landet, blant annet øya Phuket og byene Chiang Mai og Bangkok.
 • Vietnam åpnet i midten av november delvis opp for utenlandske turister, etter å ha vært stengt i ett og et halvt år. Alle som ankommer, må vise gyldig koronasertifikat og teste negativt før de går om bord i fly til Vietnam, der økonomien er hardt rammet som følge av pandemien. Det er foreløpig kun enkelte steder som tar imot turister, og disse må være en del av organiserte reiser.
 • Myndighetene i Indonesia åpnet i oktober opp den populære ferieøya Bali for reisende fra 19 land, blant dem Norge. Men det er krav om vaksinering, negativ test, karantene i fem dager på hotellet og strenge regler i offentligheten for turistene som vil ta turen dit. Turistindustrien er den viktigste næringen på Bali, og det er anslått at øyas økonomi krympet med 9,31 prosent i 2020.
 • Etter å ha hatt grensene stengt for utenlandske turister i ett og et halvt år, åpnet India i oktober opp for fullvaksinerte turister som kommer med charterfly, og fra 15. november for turister som kommer med rutefly. I tillegg til å være fullvaksinert må man teste seg 72 timer før man reiser.
 • Cuba lettet i midten av november på restriksjonene for utenlandske turister: Nå trenger ikke vaksinerte innreisende å ta en koronatest, og obligatorisk karantene er fjernet med mindre man får covid-19 i løpet av reisen.

Thailand slår Kroatia

Skjevheten er fortsatt enorm globalt når det gjelder fordelingen av vaksiner mot covid-19, og Afrika er det kontinentet som ligger desidert lavest i vaksineringsgrad, mens flere land i Europa er blant landene med flest vaksinerte. Men det er store forskjeller internt i hver verdensdel. Flere populære ferieland langt fra Europa har for eksempel høyere vaksineringsgrad enn flere europeiske land, ifølge statistikken på OurWorldinData, som ser på andel vaksinerte i hele befolkningen i hvert land:

 • Thailand har både flere fullvaksinerte og halvvaksinerte enn Kroatia, Romania og Bulgaria. I Thailand har 65 prosent fått minst en vaksinedose, og 54 prosent fullvaksinert. De samme tallene er henholdsvis 51 og 46 for Kroatia, og 29 og 28 for Romania. I Bulgaria er så godt som alle som har fått vaksine, fullvaksinert – men det gjelder bare 16 prosent av hele befolkningen, som er klart færrest i EU.
 • I Vietnam har 67 prosent av befolkningen fått minst en vaksinedose – det er en langt større andel enn i både Kroatia, Bulgaria og Romania, og også så vidt mer enn i Hellas og Tyrkia, der tallene er henholdsvis 66 og 65 prosent. 38 prosent av befolkningen er fullvaksinert i Vietnam. Det er også langt mer enn i Bulgaria og Romania, men foreløpig færre enn i Kroatia (46 prosent), Hellas (63 prosent) og Tyrkia (58 prosent).
 • Også India har flere som har fått minst en vaksinedose enn Kroatia, Bulgaria og Romania: I India har 54 prosent fått vaksine. 27 prosent er fullvaksinert.
 • Cuba er et av landene som ligger best an i verden i vaksinering: 89 prosent er vaksinert. Nesten 79 prosent er fullvaksinert. Det gjør at landet nå kan begynne å håpe på en opptur for turistnæringen.
 • Siden land i Europa nå har så god vaksinedekning at de fleste som ønsker vaksine har fått to doser, antas det at antallet vaksinerte i hvert land ikke kommer til å bli veldig mye høyere enn det er nå. I flere land i Asia kan man derimot regne med at andelen vaksinerte fortsatt vil stige en god del.

Henger sammen

Pandemien har påført mange land som er avhengige av turisme enorme økonomiske tap.

Mangel på koronavaksiner har bremset gjenåpningen i mange land, og vil påføre de fattige landene med få vaksinerte enda større tap i turistnæringen enn land som har mange vaksinerte, anslo en rapport som kom ut i juni fra FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) og Verdens turistorganisasjon (UNWTO). Dermed kan vaksineskjevheten forsterke det økonomiske tilbakeslaget i turismen i disse landene, lød konklusjonen.

Cuba har gradvis åpnet opp for turister, og ligger selv svært godt an med vaksinering: 89 prosent er vaksinert. Nesten 79 prosent er fullvaksinert. Her fra Matanzas, Cuba.

Thailand er et av landene som er avhengige av turistsektoren: Den står for 12 prosent av brutto nasjonalprodukt i landet. I fjor var antall utenlandske turister redusert med mer enn 80 prosent fra året før. Thailandske myndigheter har sagt at de anslår at turismen vil komme tilbake til nivået før pandemien i 2023.

Mens land i Europa, Nord-Amerika og enkelte land i Asia, som for eksempel Sør-Korea og Singapore, har hatt best tilgang til vaksiner, har andre land fått senere tilgang. De fleste afrikanske land har knapt nok begynt å gi ut vaksiner – totalt i Afrika har kun 10 prosent fått vaksine, hvorav 6.8 prosent av disse er fullvaksinert.

I Afrika er Sør-Afrika – som også er et svært populært ferieland – et av landene som ligger best an med vaksinering: 27 prosent har fått minst en dose, og 22 prosent er fullvaksinert, ifølge OurWorldInData.

Sør-Afrika er åpent for reisende utenfra gitt at de kan vise et negativt koronatestresultat som ikke er eldre enn 72 timer før avgang.

India passerte en milliard

India er et av landene som har vært hardest rammet av koronapandemien, og ble ekstremt hardt rammet tidligere i år. I mai led landet under en smittebølge som gikk rett til værs, med overfylte sykehus og mellom 4.000 og 5.000 nye covid-19-dødsfall hver dag – trolig lå også enorme mørketall bak.

Siden gikk smittetallene drastisk ned, og vaksineringsgraden har økt. Av hele befolkningen har altså 54 prosent fått minst en dose, og 27 prosent er fullvaksinert. India kunne 21. oktober feire at en milliard doser var satt. Da hadde rundt tre firedeler av de voksne i landet fått minst en dose.

Men enkelte eksperter mener en full gjenåpning er for tidlig, og utelukker ikke en ny smittebølge i India.

Indias råd for medisinsk forskning (ICMR) advarer om fare for økt smitte dersom indere som ikke er vaksinert nå begynner å reise mye internt i eget land, dersom ikke smittevernregler overholdes. Å åpne opp for fullvaksinerte utlendinger er imidlertid sterkt ønsket av Indias turistnæring, skriver Fortune. Pandemien har kostet enormt mange jobben, og mange mindre hotell har måttet stenge. Turisme står for sju prosent av Indias brutto nasjonalprodukt. Man regner imidlertid at det vil ta lang tid før turistene kommer i samme antall som før.

Europa ikke øverst

Ser man på verdensdelene under ett, har vaksineringsgraden nå jevnet seg mer ut mellom dem, bortsett fra Afrika, som ligger langt bak alle andre. Europa og Nord-Amerika ligger ikke lenger best an når det gjelder andel som har fått minst en dose; Sør-Amerika ligger foran. Men Europa har så vidt har fullvaksinert flest, ifølge OurWorldInData (se faktaboks med statistikk).

Årsaken er blant annet enormt store forskjeller innen Europa når det gjelder vaksineringsgrad: Mens flere land i Vest-Europa har fullvaksinert mellom 80-90 prosent av hele befolkningen (for eksempel Portugal og Spania), har en del land øst i Europa veldig lav vaksineringsgrad. Der er det ikke vaksinetilgang, men skepsis, som hindrer høyere vaksineringsgrad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Så mange er vaksinert i hver verdensdel

Slik ligger verdensdelene an (i parentes: totalt antall vaksinerte i prosent av hele befolkningen, fullvaksinerte i prosent av hele befolkningen):

 • Sør-Amerika: 71/56
 • Nord-Amerika: 63/54
 • Europa: 62/57
 • Asia: 60/46
 • Oceania: 59/53
 • Afrika: 10/6,8

Kilde: OurWorldInData, 19. november.

---