Verden

Ledet vaksineracet, nå stiger smitten – hvorfor?

Storbritannia ledet lenge vaksineracet i Europa, men har sakket akterut. Smittetallene er inne i en ny topp, og det fryktes en tøff vinter om ikke blant annet vaksineringen av barn og unge skyter fart.

Smitten er høy i Storbritannia for øyeblikket. Økt vaksineringsfart blant barn og unge er noe av det som først og fremst må til for å dempe smitten, men enkelte ber også om tiltak som munnbindpåbud. Her fra London denne uka.

Storbritannia opplever nå de høyeste koronasmittetallene på nesten tre måneder, og nærmer seg nivået fra forrige topp i sommer. Landet har et av de høyeste smittetrykkene i verden målt per innbygger for øyeblikket.

Dette skjer i landet som lenge ledet «vaksineracet» i Europa, takket være en tidlig og effektiv utrulling av vaksiner i vinter og vår. Nå har Storbritannia høyere smitte enn de fleste land i Vest-Europa, og lavere vaksinasjonsgrad enn en del av dem. Hva har skjedd?

Flest barn og unge

Smittetallene er desidert høyest i aldersgruppen 0–20 år både i England, Skottland, Wales og Nord-Irland, ifølge myndighetenes statistikk. Særlig blant barn i ungdomsskolealder er forekomsten høy, men også voksne opplever nå økt smitte, særlig i aldersgruppen som er foreldre til barn eller ungdom. Ikke bare smittetallene, men også sykehusinnleggelser øker, selv om sykehusinnleggelser og dødsfall er langt lavere nå enn under tidligere smittetopper, på grunn av at mange voksne er vaksinert.

Den britiske regjeringen advarer om at det kan gå mot en utfordrende vinter i Storbritannia.

– Vi har alltid vært klar over at de neste månedene vil være utfordrende, sier Boris Johnsons offisielle talsperson.

– Vaksinasjonsprogrammet vil fortsette å være vårt viktigste forsvar, sammen med nye behandlinger, testing og folkehelseråd. Men vi vil selvsagt følge nøye med på tallene, heter det fra Downing Street.

Regjeringen har avvist at det er aktuelt med en ny nedstengning. Det er imidlertid kommet krav til regjeringen om flere tiltak enn å få opp vaksineringsfarten. En av lederne i helsevesenet NHS, Matthew Taylor, mener nå det er på tide å innføre munnbindkrav igjen på offentlige steder.

Dalende immunitet

Det er flere forklaringer på at smittebølgen er høyere i Storbritannia nå enn i mange andre vesteuropeiske land, ifølge eksperter.

En grunn er dalende immunitet, ifølge professor Neil Ferguson ved Imperial College London.

– Vi lyktes veldig godt med å rulle ut vaksinene tidlig, og vi vet at immuniteten gradvis svekkes over tid etter at man har fått andre dose, så det at vi var tidlig ute betyr at vi er litt mer sårbare nå, sier Ferguson til BBC Radio.

– Dessuten har vi satset mest på AstraZenecas vaksine, og selv om den beskytter veldig godt mot alvorlige utfall av covid, beskytter den litt mindre enn Pfizer mot å bli smittet eller smitte videre, særlig med deltavarianten, sier han.

– Og til sist ligger vi noe etter andre land (i vaksinering), ikke dramatisk, men vi er ikke lenger i toppen blant europeiske land når det gjelder generell vaksineringsgrad, særlig når det gjelder vaksinering av tenåringer. Generell vaksineringsgrad er langt lavere enn for eksempel i Spania, Portugal og Danmark, sier han.

Storbritannia har fortsatt en god vaksineringsgrad blant voksne, 79 prosent av alle som kan få vaksine, det vil si over 12 år, er fullvaksinert. Men landet ligger likevel bak en rekke andre land når man ser på vaksinering av hele befolkningen nettopp fordi mange andre land har vaksinert flere barn og unge.

Storbritannia har fullvaksinert 66,5 prosent av hele befolkningen, og 72,5 prosent har fått første dose. Blant landene som ligger bedre an i Vest-Europa finner vi Frankrike, Spania, Italia, Portugal, Nederland, Belgia, Island, Irland, Danmark og Norge, ifølge Our World in Data.

I Norge var 68,8 prosent av befolkningen fullvaksinerte og 77,8 prosent av befolkningen hadde fått første dose i en oppdatering fra Folkehelseinstituttet 18. oktober.

Begynte senere med unge

Professor Ferguson sier at vaksinering av barn og tenåringer i Storbritannia nå er avgjørende for å holde smitten nede. Det gjør også flere andre eksperter.

– Hvis man har mye smitte og hyppig eksponering for smitte, slik man har på skolene, kommer man til å se stadig flere folk som blir smittet selv om de er dobbeltvaksinerte, sier Stephen Griffin, førsteamanuensis i virologi ved Universitetet i Leeds ifølge The Guardian.

Selv om Storbritannia var svært tidlig ute med å godkjenne den første koronavaksinen – det skjedde i desember 2020, noe som var tidligere enn EU – ventet helsemyndighetene en god stund i høst med å bestemme seg for om vaksinen også skulle gis til barn og ungdom. Vaksineringen av 16-17-åringer begynte tidligere i høst, og litt etter det, i september, ble det godkjent å gi én vaksinedose for 12-15-åringene. Da hadde flere europeiske land allerede vaksinert barn og unge i flere uker – noen et par måneder.

Storbritannia begynte litt senere enn Norge med vaksinering av barn og unge, og i Storbritannia starter skolene og universitetene senere enn her i Norge. Etter at disse har åpnet for høsten har smitten økt igjen i Storbritannia.

Også i Norge så vi en smittetopp blant barn og unge tidligere i høst, men i siste ukerapport fra Folkehelseinstituttet ble det rapportert om en kraftig nedgang i meldte tilfeller blant unge under 20 år, spesielt de mellom 13 og 19 år. Dette har blant annet skjedd i takt med vaksineringen av barn og unge.

Åpnet tidlig

En annen årsak til økende smitte i Storbritannia nå, er trolig at myndighetene åpnet opp allerede i juli. Selv om landet lå godt an i vaksinering da, var under halvparten av befolkningen fullvaksinert. Det inkluderte de mest sårbare, men ikke yngre voksne og ungdommer. I England har dessuten munnbindbruken falt betydelig, ifølge en undersøkelse.

Storbritannia har også startet vaksinering med tredje dose til helse- og sosialarbeidere og til alle over 50 år. De kan få sin tredje dose seks måneder etter dose nummer to. Det kommer stadig flere rapporter om personer som blir smittet til tross for at de har hatt covid-19 tidligere, eller er fullvaksinert.

Foreløpig er opptaket av tredjedose tregt, men eksperter regner med at dette vil øke når man nå ser at smitten stiger. Det vil imidlertid ikke redusere smittespredningen i særlig grad, siden smittespredningen uansett er langt mindre blant fullvaksinerte, men det vil kunne forebygge sykehusinnleggelser.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Åsne Gullikstad

Åsne Gullikstad

Journalist