Verden

Største fallet i forventet levealder siden 2. verdenskrig

Pandemien har ført til den største nedgangen i forventet levealder i Vest-Europa siden 2. verdenskrig, ifølge forskere. Men Norge og Danmark skiller seg ut.

Beboere ved et hjem i San Jerónimo får tredje dose av Pfizer-vaksinen. Spania er av landene som har sett det største fallet i forventet levealder i 2020.

Forskere ved Oxfords Leverhulme Centre for Demographic Science har sett på hva som var den forventede levealderen i 29 land i 2020.

José Manuel Aburto som er en av hovedforfatterne bak studien, uttaler at vesteuropeiske land som Spania, England, Wales, Italia og Belgia ikke har hatt en så stor reduksjon i levealder i et enkeltår siden 2. verdenskrig.

I Øst-Europa er fallet i 2020 større enn i årene etter oppløsningen av Sovjetunionen, ifølge forskerne. Forskningsresultatene ble nylig omtalt i avisen The Guardian og er publisert i The International Journal of Epidemiology.

Størst fall blant menn i USA

Av de 29 landene som er analysert, fant forskerne ut at 27 av dem har sett en reduksjon i levealderen. 22 av landene hadde et fall på mer enn et halvt år. I noen land var fallet enda mer dramatisk, som blant menn i Litauen, der levealderen i 2020 gikk ned med 1,7 år. For å sette det i kontekst, uttaler Aburto at det før pandemien tok i gjennomsnitt fem til seks år å øke levealderen med ett år.

Tidligere i år viste tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat at det største fallet i levealder i 2020 i Europa, var i Spania med 1,6 år. Spania ble etterfulgt av Bulgaria, Litauen, Polen og Romania. De tre sistnevnte hadde alle en nedgang på 1,4 år.

Forskerne tilknyttet Oxfords Leverhulme Centre for Demographic Science har ikke bare sett på europeiske land, men også land som Chile og USA. Det største fallet i forventet levealder var i USA, der den sank med 2,2 år for menn i 2020 sammenlignet med 2019.

I USA er det så langt registrert over 744.000 koronarelaterte dødsfall.

Norge skiller seg ut

Norge og Danmark skiller seg ut ved at levealderen har økt både for kvinner og menn.

Forventet levealder i et enkelt år, viser hvor lenge vi forventer at barna som ble født dette året, kommer til å leve. I 2020 var forventet levealder for norske kvinner 84,9 år, mens den var 81,5 for menn. I Norge døde 40.611 personer i 2020, som er 73 færre enn i 2019.

I Sverige sank levealderen for menn i 2020 med 0,69 år, mens den for kvinner falt med 0,40.

Det britiske statistikkbyrået ONS kom også nylig med tall for forventet levealder i Storbritannia, og for første gang synker nå levealderen blant britiske menn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen