Verden

Nye målinger: Få amerikanere vil skrote dagens abortrettigheter

Et solid flertall av amerikanere vil ikke reversere høyesterettsavgjørelsen som i praksis sikrer amerikanske kvinner rett til abort, ifølge nye meningsmålinger. Texas’ nye kontroversielle innstramming får heller ikke stor støtte.

Flere meningsmålinger denne uka peker i samme retning: Færre enn en av tre amerikanere ønsker at høyesterettsavgjørelsen Roe versus Wade fra 1973 skal skrotes, skriver CNN.

Bare 20 prosent av de spurte svarer i en meningsmåling fra Marquette Law School at de støtter skroting av Roe versus Wade. 50 prosent er motstandere av en slik reversering. 29 prosent svarer at de ikke har hørt noe om saken eller ikke har hørt nok til å ha en mening om den. I målingen fra Monmouth University svarer 62 prosent at høyesterett bør la avgjørelsen ligge fast slik den er i dag, mens 31 prosent vil at den skal tas opp igjen.

I den tredje målingen sluppet denne uka, signert Quinnipiac University, svarer 67 prosent at de på generelt grunnlag er enige med høyesterettsavgjørelsen fra 1973. 27 prosent er ikke enige. Til sammen har 3423 amerikanere svart på de tre spørreundersøkelsene.

Motstanden mot å sette til side dagens abortpraksis samsvarer med tall fra flere tilsvarende spørreundersøkelser tidligere i år.

Flere innstramminger

48 år etter at Roe versus Wade i praksis sikret amerikanske kvinner rett til abort er spørsmålet fortsatt brennhett i USA. Det finnes ingen nasjonal lov som regulerer abort, men høyesteretts avgjørelser gjelder hele landet.

Texas er en av delstatene der abortkampen igjen har tilspisset seg. I starten av september trådte en ny lov i kraft som forbyr abort fra det øyeblikket det er mulig å registrere fosterets hjerteslag. Det er noe som vanligvis er mulig når en kvinne er gravid i sjette uke, lenge før mange vet at de er gravide. Loven gjør heller ikke unntak for kvinner som har blitt gravide som følge av voldtekt eller incest, og blir derfor den strengeste i USA.

Abortforkjempere demonstrerte i Austin mot den nye Texas-loven.

Loven er også kjent som «hjerteslag-loven», og Texas følger flere andre delstater som har innført abortforbud så snart det er mulig å registrere hjerteslag hos embryoet. I Texas overlater de det imidlertid til privatpersoner å gå til sivile søksmål mot de som enten får utført abort eller som bidrar til at noen får det.

Nøkkelelementer av Texas’ nye og svært strenge abortlov får relativt lite støtte i de nye målingene denne uka, skriver CNN. I målingen fra Monmouth svarer sju av ti at de ikke støtter håndheving av loven ved at privatpersoner kan gå til sivilt søksmål heller enn at myndighetene håndterer sakene. Loven legger også opp til at privatpersoner kan få opptil 10.000 dollar per ulovlige abort hvis de lykkes med søksmålet sitt. Åtte av ti støtter ikke dette, ifølge målingen.

– Det snur opp ned på hele rettssystemet. Det sier at delstaten ikke kommer til å være den som håndhever denne loven. Naboene dine er det, sier jussprofessor Stephen Vladeck ved University og Texas i Austin til The New York Times.

I begynnelsen av september ble det klart at høyesterett ikke ville blokkere den nye Texas-loven. President Joe Biden har omtalt beslutningen som «et angrep på kvinners grunnlovfestede rettigheter». USAs justisdepartement mener loven er i strid med grunnloven og har gått til søksmål mot delstaten.

Loven har fått krass kritikk fra abortforkjempere, mens Texas-guvernør Greg Abbott har høstet applaus fra abortmotstandere. Abbott selv har sagt at loven skal sikre at «livet til hvert ufødte barn som har et hjerteslag vil bli reddet fra abortens herjinger».

Amerikanerne som mener abort enten alltid eller nesten alltid skal være ulovlig, er i mindretall, ifølge nye meningsmålinger.

Flere saker

Som Dagsavisen har skrevet tidligere vedtok flere delstater nye og strengere abortlover under Donald Trump. Mange av dem ble imidlertid stanset av lokale domstoler fordi de strider mot den nasjonale retten til fri abort. Under Trump ble det også gjort store kutt i finansieringen til abortklinikker. Flere steder er det kun én klinikk igjen i hele delstaten, ifølge The New York Times.

Texas-loven er ikke aleine om å løfte abortspørsmålet i USA. Høyesterett har sagt at den vil vurdere en abort-sak fra Mississippi som vil gjøre de fleste aborter forbudt etter uke 15. Avgjørelsen der kan føre til en kraftig innskrenking av abortrettighetene i USA.

Abortforkjempere demonstrerte tidligere i september foran hjemmet til høyesterettsdommer Brett Kavanaugh etter at domstolen ikke satte ned foten for Texas' nye og strenge abortlov.

Høyesterett må ikke formelt reversere Roe versus Wade for at vedtaket i Mississippi-saken skal få stor betydning, ifølge CNN.

En avgjørelse er ventet til sommeren.

Det er i stor grad partipolitiske skillelinjer i synet på abort i USA. Mange demokrater er overveiende for kvinners rett til å ta abort, mens mange republikanere er imot. Religion spiller også stor rolle for hva en person mener i spørsmålet.

Måten amerikanere svarer i spørreundersøkelser om abort er også avhengig av måten spørsmålene stilles på, skriver CNN.

Nyeste fra Dagsavisen.no: