Verden

Derfor er Israel blitt forbigått av mange land i vaksine-racet

Israel var lenge ledende i verden i koronavaksinering. Nå er smittetrykket høyt, og mange land har gått forbi i vaksinering. Her er noen av grunnene.

Alle land så til Israel i begynnelsen av året. Gjennom et samarbeid med vaksineprodusenten Pfizer fikk Israel tilgang til et enormt antall vaksiner, og satte i gang en omfattende og effektiv vaksineutrulling mens mange andre land knapt hadde satt det første stikket. Innen slutten av februar hadde minst halvparten av landets befolkning fått minst en dose.

Et halvt år senere er tallet kun steget til 68 prosent, mens 62 prosent av hele befolkningen er fullvaksinert. Det plasserer Israel et godt stykke ned på oversikten over hvor stor andel av befolkningen hvert enkelt land har vaksinert: På oversikten fra OurWorldInData har for eksempel land som Norge, Danmark, Storbritannia, Frankrike, Belgia, Spania, Italia, Irland, Chile, Portugal, Qatar, Emiratene, Uruguay, Kina, Canada og Singapore gitt minst en dose til en større andel av befolkningen enn Israel.

De fleste av disse har gitt minst en dose til mellom 70 og 80 prosent av hele befolkningen. De fleste av disse landene har også fullvaksinert en større andel av befolkningen enn Israel.

Rekordhøyt smittetrykk

De siste ukene har Israel det høyeste smittetrykket siden pandemien startet, selv om det har gått noe ned de siste dagene, ifølge den siste oversikten på Worldometers. Israel er blant landene med høyest smittetrykk i verden når man ser på antall daglige nye smittede i forhold til befolkning. Smittetilfellene er stort sett barn, som ikke blir særlig syke, men også uvaksinerte voksne og noen fullvaksinerte.

Siden ikke alle land tester eller rapporterer like godt om smittetall, gir ikke tall på smittede alltid et helt korrekt bilde. Men i Israel har også tallet på daglige døde steget i det siste, ifølge oversikten fra Worldometers. Dødstallene er likevel halvparten av hva de var på det høyeste i januar, noe som indikerer at vaksinene har hatt god effekt.

I Israel står det ikke på vaksinetilgangen, men andre faktorer, påpeker Michael Head, seniorforsker på global helse ved Universitetet i Southampton.

– Etter den raske starten, saktnet Israels vaksineutrulling. Det har ikke vært noen klare avbrudd i vaksinetilførselen, så faktorer som skepsis og tilgang til helsetjenester har nok vært et tema. For eksempel tyder mye på at vaksinegraden er lavere hos arabere og ultraortodokse jødiske grupper, skriver Head i en artikkel om vaksineringen i Israel på The Conversation, et nettsted for analyser rundt forskning.

Forbigås trolig enda mer

At Israel ikke får opp vaksineringsgraden så mye mer kan også delvis forklares med demografi: Hele 27 prosent av Israels befolkning er under 15 år, mens det samme tallet for Norge er 18 prosent. Det betyr at også veldig mange i Israel er under 12 år, gruppen som foreløpig ikke kan få koronavaksine fordi ingen vaksine så langt er godkjent for så små barn.

Selv om Israel allerede er «forbigått» av mange land på vaksinering, er det grunn til å tro at situasjonen bare vil forsterkes. Israel begynte nemlig allerede i januar å vaksinere 16-17-åringer, og i juni å vaksinere barn mellom 12 og 15 år, mens mange av landene som nå har vaksinert flere enn Israel, begynte mye senere med ungdom og barn. Det gjelder for eksempel Norge, som akkurat har begynt å vaksinere 16-17-åringene og 12-15-åringene.

Andre land som ligger over Israel på oversikten har ikke begynt å vaksinere friske barn under 15 år i det hele tatt. Dette gjelder for eksempel Storbritannia, der en endelig beslutning ennå ikke er tatt for gruppen mellom 12 og 15, men er ventet i nær framtid.

Slapp opp for tidlig?

Det er ikke bare uvaksinerte som havner på sykehus i Israel. Av 514 pasienter med covid-19 per 15. august var 59 prosent fullvaksinert, viste en artikkel fra Science. Om lag 87 prosent av disse var over 60 år. Studier kan tyde på at effekten av vaksinene blir noe svakere over tid, og Israel ble i august det første landet i verden som begynte å tilby en tredje vaksinedose bredt. Da begynte landet å gi en tredje dose til fullvaksinerte over 60 år. Israel har nå også åpnet for en tredje vaksinedose til alle over tolv år.

De siste tallene kan likevel tyde på at antall uvaksinerte som blir alvorlig syke stiger, mens antall vaksinerte som blir alvorlig syke har stabilisert seg, skriver den israelske avisen Haaretz. Nye tall viste i slutten av august at uvaksinerte var overrepresentert blant de alvorlig syke. Selv om de uvaksinerte utgjør 20 prosent av personer som kan få vaksine i Israel (altså personer over 12 år), utgjør de nå 50 prosent av alle alvorlige covid-tilfeller, viste tall fra Israels helsedepartement nylig.

En studie fra den offentlige britiske kartleggingen Zoe viste at effektiviteten av vaksinene kan gå ned over tid. Michael Head peker også på andre årsaker til tallene over vaksinerte som blir syke.

Saken fortsetter under videoen

– Som flere eksperter har antydet, betyr ikke nødvendigvis disse tallene at vaksinene har mistet effekten. Man har sett den samme tendensen her i Storbritannia, og kan rett og slett komme av at eldre i større grad er vaksinert og samtidig mer sårbare for sykdom – faktorer som til sammen øker antall smittetilfeller og dødstall blant vaksinerte, mener Head.

Han påpeker også at flere har ment at Israel opphevet restriksjoner for tidlig. Det meste ble opphevet i juni, og i ukene og månedene etter det har den mer smittsomme deltavarianten festet grepet også i Israel.

– Israels vaksineutrulling har uten tvil vært veldig godt implementert. Men landet er også et eksempel på hva som kan skje dersom restriksjonene lempes på for tidlig. Det viser at alle land, uavhengig av vaksinestatus, trenger å holde på langsiktige planer for hvordan de kan minimere effekten av covid-19, både under pandemien og etterpå, når man skal kontrollere små utbrudd.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: