Verden

Norsk journalist: Færre kvinner og jenter å se ute i gatene i Kabul

Anders Hammer, trolig den eneste norske journalisten igjen i Afghanistan, sier at mange færre kvinner og jenter å se ute i gatene i Kabul bare dager etter at islamist-bevegelsen overtok kontrollen i landet.

Journalist Anders Hammer

– Det er mange færre kvinner og jenter ute nå, skriver Hammer til Dagsavisen etter å ha reist rundt i det nå islamist-kontrollerte landet.

Riktignok har Taliban erklært at kvinners rolle ikke skal være som sist, som fram til USAs angrep i 2001, da kvinner ikke engang hadde lov til å studere.

– Dette er noe av det som er mest uklart nå, altså hvilken roller jenter og kvinner skal få lov til å ha under dette nye regimet. Taliban har offisielt sagt at de skal få gå på skole, studere og jobbe som før, forteller Hammer.

– Kontrollposter overalt

Hammer sier også at Taliban har etablert et nærvær nærmest overalt.

– Det er umulig ikke å møte dem på daglig basis når du er ute. Taliban har kontrollposter overalt, de kontrollerer nesten hele landet, skriver han, men legger til at han ikke kan vite hvordan det vil gå denne gangen.

– Det er for tidlig å si i hvilken grad og hvordan Taliban vil styre Afghanistan annerledes denne gangen. Men det er ingen tvil om at de fortsatt står for en streng fortolkning av Sharia-lovene, sier Hammer.

Stor usikkerhet

Han forteller at afghanere forventer at samfunnet nå vil bli endret, men at man ennå ikke vet nøyaktig hvordan.

– Man venter fortsatt på en rekke regler og instrukser på alle plan, så det meste er uklart, for eksempel den kulturelle sensuren og de juridiske strukturene, skriver han fra Kabul.

Han tror Taliban foreløpig er forsiktig med å innføre for mange endringer inntil gruppen greier å befeste sitt grep om makten i landet.

– Det virker som om Taliban er opptatt av å etablere sitt nye styresett gradvis for ikke å skape mer frykt og panikk enn det som allerede råder her. Taliban går åpenbart inn for å bli sittende med makten. Og de ønsker å bli anerkjent av flest mulig land. Men jeg kan ikke svare på i hvor stor grad de vil lykkes med det, avslutter Hammer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

---

Krigen i Afghanistan

  • I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.
  • Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepene, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.
  • USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, og de siste utenlandske soldatene skal være ute innen september i år.
  • Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Alle norske styrker er nå trukket ut.
  • 34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent.
  • Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.
  • Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.
  • Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av den afghanske landsbygda og grenseoverganger til naboland.
  • I løpet av de siste ukene tok Taliban også kontroll over de fleste provinshovedstedene og søndag 15. august inntok de hovedstaden Kabul.

Kilde: NTB

---