Verden

De er Talibans og USAs felles fiende – hvem er IS i Afghanistan?

IS har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet i Kabul. Gruppen er USAs og Talibans felles fiende – hvem er IS i Afghanistan?

Oppdatert 27/08/2021

Den ytterliggående islamistgruppen Den islamske stat (IS) påtok seg torsdag kveld skylden for angrepet ved flyplassen i Kabul i Afghanistan torsdag. USAs president Joe Biden har bedt sine militære ledere utarbeide planer for å slå til mot gruppen.

– Vi vil svare på dette med styrke og presisjon, og vi vil velge når og hvor vi skal slå til, sa Biden i en tale etter terrorangrepet.

Det er nettopp et angrep fra Den islamske staten (IS) som har vært fryktet de siste dagene – nærmere bestemt gruppen IS-K.

Denne gruppen har stått for noen av de mest grusomme terrorangrep i Afghanistan de siste årene. Hvem er IS i Afghanistan?

Fiende av Taliban

– Taliban og IS i Afghanistan har vært dødelige fiender helt siden IS kom på banen i landet, sier Afghanistan-forsker Kristian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

IS etablerte seg i Afghanistan rundt 2015, som en del av gruppens ekspansjon fra Syria og Irak. I Afghanistan er det grenen IS-K som opererer, der K står for Khorasan, et historisk navn på et område i Sentral-Asia.

– Taliban har gjort det klart at motstandskampen i Afghanistan er deres, og vil ikke ha noen andre jihadistbevegelser på banen. IS har vært en utfordring for Taliban fordi de representerer et enda mer radikalt alternativ enn Taliban. De appellerer til misnøye i egen befolkning og hos folk som syns Taliban er for forsonlige, sier Harpviken.

Kristian Berg Harpviken, Afghanistan-forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

Flere av dem som ble med i IS i Afghanistan var avhoppere fra Taliban.

– IS har en veldig turbulent historie i Afghanistan, og har vært en lite enhetlig organisasjon som har poppet opp ulike steder under merkelappen IS. Flere steder er de blitt bekjempet av Taliban, og noen vil si at Taliban har vært viktigere i forsøket på å bekjempe IS i Afghanistan enn den afghanske regjeringen var, sier Harpviken.

I dag har byen Jalalabad et sterkt IS-nærvær, forteller han. Byen er en av de største i Afghanistan og ligger 15 mil øst for Kabul, langs hovedveien til Pakistan.

– En afghansk forsker gjorde en kartlegging av rekrutteringen til IS i Jalalabad, og intervjuet 30 personer innenfor IS. Den viste at mange av deres rekrutter hadde høyere utdanning, urban bakgrunn og kom fra øvre middelklasse, men var blitt radikalisert. Dette var veldig overraskende, og viste at IS i Jalalabad hadde en helt annen rekrutteringsbakgrunn enn Taliban.

Harpviken sier dette ikke er unikt for IS-K blant jihadistgrupper internasjonalt, men uvanlig i Afghanistan. Han tror noe av motivasjonen for medlemmene kan være en opplevelse av utenforskap, aggresjon mot styresmaktene og det internasjonale militære nærværet, og at noen har lidd personlige tap.

Har stått bak grusomme angrep

Man regner med at IS-K består av kun et par tusen personer, men gruppen har likevel stått bak noen av de verste terrorangrepene i Afghanistan de siste årene. Et av de mest grusomme den antas å ha stått bak var et angrep mot et barselsykehus i Kabul i fjor der 24 mennesker ble drept – blant dem kvinner og deres nyfødte barn.

Mange av IS-angrepene har vært spesielt rettet mot sjiamuslimske områder.

– IS i Afghanistan er ikke så store i form av antall medlemmer og oppslutning, men fordi gruppen er villig til å bruke terror og utgjør et mer radikalt alternativ enn Taliban, har gruppen hatt stor politisk betydning. Den har blant annet gjort fredsforhandlingene mellom Taliban og USA vanskeligere, fordi Taliban har vært urolige for å miste støtte dersom de ble for kompromissvillige overfor USA, sier Harpviken.

– Felles skjebne

– Vi vet at terrorister kan forsøke å utnytte situasjonen og angripe uskyldige afghanere og amerikanske styrker, sa USAs president Joe Biden tidligere denne uka, og sa at USA fulgte svært nøye med.

Torsdag skjedde akkurat det man hadde fryktet og mange hadde advart mot.

Douglas London, CIAs tidligere antiterrorsjef for regionen, så til USA Today før angrepet at trusselen fra IS-K i det siste har økt på grunn av vakuumet som er oppstått etter at den afghanske regjeringen falt.

Karin von Hippel ved tenketanken Royal United Services påpekte at IS ikke hadde hatt et større angrep på en stund.

– Verden følger med på denne situasjonen nå, og de kan tenke at det er en mulighet for dem til å demonstrere en slags spektakulær hendelse, sa von Hippel til Sky News før angrepet.

Et IS-angrep mot afghanere og utlendinger akkurat nå i Kabul ville både kunne ramme vestlige soldater og samtidig undergrave Taliban, påpekte flere på forhånd.

– Et terrorangrep i Kabul som rammer flyplassen, utenlandske statsborgere og Taliban, vil være en tydelig demonstrasjon om at man på dette området har felles skjebne, sa Harpviken til Dagsavisen torsdag, før angrepet.

– Det kan gjøre det mer sannsynlig at USA utvikler et samarbeid med Taliban om å bekjempe IS, sier han.

– Må samarbeide mot IS

Den felles trusselen fra IS kan få følger framover for dialogen mellom USA og Taliban.

– Det har lenge vært klart at både USA og Taliban har en felles interesse i å bekjempe IS, og det har vært spekulasjoner om at det ha vært et motiv for Donald Trump for å innlede forhandlinger med Taliban. Det kan være at USA nå må inngå et samarbeid med Taliban for å bekjempe IS, sier Harpviken.

– Det kommer signaler om at USA vil forlenge sitt diplomatiske nærvær i Kabul, og da er samarbeid om bekjempelse av IS et helt sentralt motiv, sier han.

Han påpeker at det allerede har vært møtekontakt på høyt plan: CIA-direktør William Burns hadde et møte med Talibans de facto-leder, Abdul Ghani Baradar, i Kabul mandag. Det var The Washington Post som meldte dette på bakgrunn av anonyme amerikanske kilder. Det skal ha vært det så langt høyeste nivå av ansikt-til-ansikt-møter mellom Taliban og Biden-administrasjonen siden Taliban tok over makten i Kabul, og kom i stand for å diskutere fristen for at USAs styrker skal være ute av Afghanistan 31. august.

– Hvor stor trussel kan IS være for Taliban i tiden som kommer?

– De kan utgjøre en betydelig trussel fordi de har vist seg effektive i å utføre komplekse terrorangrep. Taliban har informanter på lokalt nivå som er sterkere enn hva den afghanske regjeringen har hatt, men vi vet at små terrorceller kan skjule seg og operere ut fra det, sier Harpviken.


Hold deg oppdatert. Få Dagsavisens daglige nyhetsbrev her.