Verden

Sri Lanka forbyr «fyllekjøring» med elefant

Sri Lanka har vedtatt nye lover for å beskytte landets elefanter mot mishandling og forbyr blant annet «fyllekjøring» med de store dyrene.

Rikfolk og buddhistmunker holder ofte elefanter som kjæledyr på Sri Lanka, og mange av dem mishandler dem. Dette vil myndighetene nå ha slutt på.

Alle elefanter i fangenskap skal utstyres med biometriske identitetskort, og hvert halvår må dyrene inn til helsesjekk.

Eiere som blir funnet å ha mishandlet dyret, kan få det beslaglagt og risikerer selv opptil tre års fengsel. Berusede elefantpassere risikerer også fengsel.

Krav på bad

Bruk av elefant i arbeidslivet skal også reguleres strengt, og disse dyrene har blant annet krav på to og en halv times bad daglig.

Elefanter som benyttes i tømmerindustrien, har krav på maks fire timers arbeidsdag, og nattjobbing er forbudt.

Dyr i turistnæringen skal også få slippe å bære mer enn fire turister om gangen, og passasjerene må sitte på godt polstrede saler.

Dødsstraff

Myndighetene har også innført forbud mot bruk av elefanter i filmsammenheng, med unntak av offentlig produserte filmer og når veterinær er til stede.

Babyelefanter kan ikke benyttes i arbeid, ei heller i kulturell sammenheng, og det er ikke lov å skille dem fra moren.

Ifølge offisiell statistikk lever det om lag 200 elefanter i fangenskap på Sri Lanka, mens bestanden av ville elefanter er anslått til 7.500.

Det er strengt forbudt å fange ville elefanter i landet, noe som kan resultere i dødsstraff.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev her.