Verden

Mange i EU har ikke råd til ferie

Nesten hver tredje arbeider i EU har ikke råd til å ta én ukes ferie i år, ifølge paraplyorganisasjonen for europeisk fagbevegelse (ETUC).

28 prosent har ikke økonomi til å ta ferie, og i gruppen som balanserer på fattigdomsgrensen, er andelen hele 59,5 prosent, viser undersøkelsen, som bygger på statistikk fra Eurostat.

Minstelønnssatsene i 16 av EUs medlemsland er så lave at man risikerer å havne under fattigdomsgrensa, konstaterer ETUC.

Fattigdomsgrensen er definert som 60 prosent av medianinntekten i EU. 22 millioner arbeidere tjener nå mindre enn dette, ifølge ETUC.

I Hellas havner hele 88,9 prosent i denne kategorien og kan bare drømme om å ta ferie, etterfulgt av 86,8 prosent i Romania, 84,7 prosent i Kroatia og 79,2 prosent i Kypros.

ETUC anslår at rundt 7 millioner italienere heller ikke har råd til én ferieuke, og det samme gjelder 4,7 millioner spanske arbeidere, 4,3 millioner tyske og 3,6 millioner franske.

Nyeste fra Dagsavisen.no: