Verden

Studie: Oppmyking av tiltak kan øke faren for vaksineresistente varianter

Lettelser i tiltak som maske og avstand følger av at stadig flere er vaksinert. Men det øker faren for vaksineresistente varianter av viruset som utløste pandemien, viser en nye studie.

Plakat med beskjed om å holde avstand på døra til St. Olavs Hospital i Trondheim.

På et tidspunkt da 60 prosent av Europas befolkning har fått minst én dose, viser modellene at det er nødvendig å opprettholde de vanlige forsiktighetstiltakene inntil alle er fullvaksinert, sier forskerne.

En gruppe forskere fra hele Europa har testet ut hvordan viruset muterer ved å endre variabler som vaksinering og smittehastighet. De ville se på sannsynligheten for at det oppsto virus som var vaksineresistent, i en befolkning på 10 millioner mennesker over et tidsrom på tre år.

Som ventet viste modellene at rask vaksinering reduserte faren for at det oppsto en variant som vaksinen ikke biter på (resistens).

Men modellene viste også at den største faren for utvikling av resistente varianter er når en stor andel av befolkningen er vaksinert, men at andelen ennå ikke er stor nok til å sikre flokkimmunitet.

Forskerne understreker behovet for å opprettholde andre virustiltak inntil alle er vaksinert og sier at for mange lettelser før det er oppnådd flokkimmunitet, øker faren for av det utvikler seg vaksineresistente varianter.