Verden

Den europeiske sentralbanken tror delta kan forsinke gjenopphenting

Sjefen for den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, frykter at deltavarianten av koronaviruset kan forsinke den økonomiske gjenopphentingen i Europa.

Lagarde mener at servicesektoren er spesielt utsatt.

Men ECB-sjefen mener til tross for visse flaskehalser, at eurosonen ligger an til solid økonomisk vekst i tredje kvartal, og at situasjonen vil normalisere seg slik den var før koronaen i løpet av de tre første månedene neste år.

– Men pandemien og deltavarianten kaster fortsatt skygger over gjenopphentingen og skaper usikkerhet, sier hun.

ESB har til hensikt å videreføre pandemitiltakene og sier at alt snakk om avvikle dem er prematurt. Dette betyr at Lagarde vil la det rekordlave rentenivået stå urørt i minst 18 måneder framover, sågar kanskje senke det ytterligere.

Rentenivået har vært på null prosent siden mars 2016.

Kriseprogrammet er på enorme 1.850 milliarder euro, og det vil fortsette å støtte gjenopphentingen av økonomien fram til mars neste år, eller til det tidspunkt da ESB mener krisen er over. Programmet ble lansert i mars 2020, da eurosonen var i sin verste koronaperiode.

Lagarde sa at bankens styringsgruppe ønsker å framstå med en stødig hånd på rattet i håndteringen av eurosonens pengepolitikk i denne vanskelige tiden.

Tall fra EU-kommisjonen viser at forbrukernes tillit til at forholdene skal normalisere, fikk en liten nedgang denne måneden. Fra Frankrike kommer det meldinger om at næringslivsledere også blir mer pessimistiske.