Verden

Stort spenn i vaksineskepsis i Afrika

«Vaksineskepsis i Afrika» gjelder langt fra alle afrikanske land: Mens skepsisen til koronavaksinen er høy i enkelte land, er over 90 prosent i flere land villige til å ta vaksinen.

I Etiopia ønsker mange å ta vaksinen. Landet skårer høyeste av alle 15 afrikanske land i en undersøkelse av vilje til å ta koronavaksinen. Men som i mange andre afrikanske land har svært få fått den så langt. Her gis en vaksine på et sykehus i Addis Abeba.

Afrikas største problem med koronavaksinen er mangel på vaksiner – så langt har kun to prosent fått minst en vaksinedose. Men også vaksineskepsis er en del av problemet i flere land, ifølge flere nyhetsrapporter. Myndigheter i flere land i Afrika jobber nå hardt for å motvirke myter og misforståelser rundt koronavaksinen, der en av dem er at man kan bli steril av den.

– Vær så snill, slutt å spre falske nyheter, skrev Ugandas helseminister på Twitter mens hun postet en video der hun fikk koronavaksinen.

Men som på alle andre kontinenter er det et stort spenn i vaksineskepsisen fra land til land også i Afrika.

En studie av holdningene til koronapandemien og til vaksinen i 15 afrikanske land viser at selv om skepsisen er stor i enkelte land, er tilliten svært høy i andre afrikanske land.

Etiopia på topp

I Etiopia er hele 94 prosent av de spurte villige til å ta koronavaksinen, mens det samme gjelder 93 prosent i Niger og 92 prosent i Tunisia. Dette er landene med høyest tillit til vaksinen, viser den omfattende studien fra Africa Center for Disease Control and Prevention (CDCP) som kom ut i vår. De 15 landene som er med i studien ligger i alle deler av Afrika.

I enkelte land i Afrika er det derimot utbredt vaksineskepsis: I Den demokratiske republikken Kongo er kun 59 prosent villig til å ta vaksinen.

Så mange av de spurte (i prosent) er villig til å akseptere en koronavaksine i de ulike landene, fra høy til lav score, ifølge undersøkelsen:

 • Etiopia: 94
 • Niger: 93
 • Tunisia: 92
 • Uganda: 87
 • Sudan: 86
 • Burkina Faso: 86
 • Kenya: 85
 • Malawi: 80
 • Sør-Afrika: 76
 • Nigeria: 76
 • Elfenbenskysten: 71
 • Marokko: 70
 • Gabon: 67
 • Senegal: 65
 • DR Kongo: 59

Mindre skepsis enn i USA

Når man ser på gjennomsnittet av de 15 afrikanske landene sier 79 prosent at de vil ta en offentlig tilgjengelig koronavaksine dersom den er ansett som trygg og effektiv. 18 prosent vil ikke, mens de resterende 3 prosent ikke vet.

Om dette stemmer, er det altså færre som er skeptiske til koronavaksinene i disse 15 afrikanske landene enn for eksempel i USA, der rundt 30 prosent i gjentatte målinger sier de trolig ikke vil ta koronavaksinen.

Ifølge en helt fersk undersøkelse fra Morning Consult nå i juni er 31 prosent i USA skeptiske – hele 20 prosent vet at de ikke vil, mens 11 prosent er usikre. I USA er det ventet at man vil få problemer med å oppnå flokkimmunitet på grunn av skepsisen blant mange voksne. Landet har åpnet opp for vaksinering ned til 12 år for å få opp vaksineringsgraden i landet.

Også Morning Consult har undersøkt vaksineskepsis i 15 land – men landene i den undersøkelsen ligger i Europa, Asia, Oceania og Amerika, og ingen av dem i Afrika.

USA kommer ikke høyest ut på koronavaksineskepsis blant disse landene: Russland har den klart høyeste vaksineskepsisen blant de 15 undersøkte landene, etterfulgt av Australia, og så USA.

Så høy er koronavaksineskepsisen i de 15 landene som er undersøkt av Morning Consult (Vist i prosent som oppgir at de enten er uvillige eller usikre på å ta vaksinen. Rangert fra høyest til lavest skepsis):

 • Russland: 57
 • Australia: 37
 • USA: 31
 • Japan: 30
 • Frankrike: 29
 • Tyskland: 28
 • Sør-Korea: 26
 • Italia: 19
 • Mexico: 18
 • Brasil: 17
 • Spania: 16
 • Storbritannia: 14
 • India: 7
 • Kina: 5

Selv om Australia ligger på andreplass i vaksineskepsis, er det USA som har nest flest (etter Russland) som er fast bestemt på ikke å ta vaksinen. I USA er 20 prosent uvillige til å ta den, mens 11 prosent er usikre. I Australia er 17 prosent uvillige til å ta den, mens 20 prosent er usikre. I Russland er hele 37 prosent uvillige til å ta den, og 20 prosent usikre.

Fire regioner i Russland har gjort koronavaksinen obligatorisk for alle som jobber i handel, utdanning og diverse serviceyrker. Vaksineskepsisen i Russland er stor.

I de fleste land er det bekymring for bivirkninger og skepsis til hvor raskt vaksinene er utviklet som er hovedgrunnene til skepsisen, ifølge undersøkelsen.

Samsvarer

Graden av skepsis til koronavaksinene samsvarer for en del land med den generelle graden av vaksineskepsis som var til stede før koronapandemien. En stor global undersøkelse fra Wellcome Global Monitor fra 2019 viste at Øst-Afrika var blant regionene i verden med størst tillit til vaksiner, mens noen vestlige land, som Frankrike, hadde mange med skepsis til vaksiner også før pandemien.

I studien fra Africa CDCP rundt skepsis til koronavaksinen samsvarer viljen til å ta en koronavaksine med den generelle tilliten til vaksiner, konkluderer rapportens forfattere.

I de 15 afrikanske landene som er undersøkt er det større vilje til å ta koronavaksinen blant de eldre enn blant de yngre – men også her er det stor variasjon mellom landene.

Det er derimot ikke noen stor forskjell i vaksineskepsisen mellom folk med ulike utdanningsnivå i disse afrikanske landene: 81 prosent av dem med bare barneskole vil akseptere koronavaksinen, mens 80 prosent av dem med universitetsutdanning aksepterer den, og 78 prosent med ungdomsskole.

Dette skiller seg fra funn i blant annet USA, der det er langt flere som er skeptiske til vaksinen blant lavt utdannede enn blant høyt utdannede.


Åsne Gullikstad

Åsne Gullikstad

Journalist