Verden

FNs hovedforsamling ber om våpenembargo mot Myanmar

FNs hovedforsamling går til det uvanlige skritt å fordømme militærkuppet i Myanmar og be medlemslandene innføre en våpenembargo mot landet. Ett land stemte nei.

Initiativtakerne hadde håpet at alle medlemslandene ville slutte seg til, men Hviterussland krevde en avstemning.

Resolusjonen ble fredag godkjent med 119 stemmer for, mens 36 land avsto fra å stemme. Hviterussland var alene om å stemme nei.

Vedtaket er ikke juridisk bindende, men er like fullt et uttrykk for omfattende internasjonal motstand mot militærjuntaen. De militære grep makten i et kupp 1. februar og arresterte den sivile lederen Aung San Suu Kyi og mange andre politikere.