Verden

Lanserte tiltakspakke – slik vil den britiske regjeringen unngå at unionen sprekker opp

Da Parlamentet i London åpnet tirsdag, inneholdt trontalen en tiltakspakke for å gjenreise landet etter pandemien og dempe de indre spenningene i Storbritannia.

Med 365 av 650 seter i Underhuset, har Boris Johnsons konservative parti et solid flertall, som det vil utnytte til å få vedtatt en rekke lovforslag. Målet er å styrke økonomien etter koronakrisen, dempe spenningen som truer samholdet i det forente kongedømmet og ta tak i sosiale saker som boligpolitikk og eldreomsorg.

En pakke bestående av 29 lovforslag ble lagt fram da dronning Elizabeth holdt trontalen, der regjeringens politikk for det kommende året ble presentert.

Gjenreising

– Min regjerings prioritet er å levere en nasjonal gjenreising etter pandemien som gjør landet sterkere, sunnere og mer velstående enn noensinne. For å oppnå dette, vil regjeringen skape flere muligheter i hele landet, støtte opp om arbeidsplasser, bedrifter og økonomisk vekst og takle pandemiens innvirkning på offentlige tjenester, leste dronningen.

Et år med restriksjoner og nedstenginger har ført til den verste økonomiske nedturen på flere århundrer. I tillegg til å ta tak i dette, må regjeringen håndtere fornyede krav om skotsk uavhengighet og uro i Nord-Irland i kjølvannet av brexit.

Før trontalen kunngjorde Johnson planer om å gi alle voksne tilgang til fire års universitetsutdannelse i løpet av livet. Målet er å sikre at arbeidstakere har de kunnskapene arbeidsgiverne trenger i en økonomi i endring.

– Dette er som rakettbrensel som skal løfte landet til et nytt nivå og sikre like muligheter for alle, sa Johnson.

– Vi vet at det å ha riktig kunnskap og opplæring er veien til bedre og godt betalte jobber.

Opposisjonspartiet Labour sier regjeringen også må komme med en plan for å skape nye arbeidsplasser dersom det skal være noen mening med det varslede kunnskapsløftet.

– Det er bra at de vil gjøre det lettere med omskolering, men hvor er jobbene folk trenger? Ikke bare jobber, men kvalitetsjobber som gir folk en anstendig lønn så de kan forsørge familien, spør Labours Lisa Nandy.

Toppmøte i splittet kongedømme

Regjeringens planer inkluderer også et toppmøte mellom lederne for den britiske regjeringen og selvstyremyndighetene i Skottland, Wales og Nord-Irland. Regjeringen vil også investere i bedre transportforbindelse mellom de fire delene av kongedømmet.

I tillegg planlegger regjeringen å kreve legitimasjon med foto ved valg i fremtiden. Mange briter har ikke slik legitimasjon, og kritikere mener regjeringens forslag vil gjøre det vanskelig å stemme, særlig for folk med lav inntekt som ofte stemmer på andre partier enn De konservative.

I pakken er det også et forbud mot terapi for å «omvende» homofile, samt et upopulært lovforslag – som er blitt lagt til side tidligere – som gir politiet mer makt til stanse demonstrasjoner, en overhaling av eldreomsorgen, og planer om å beskytte soldater som har tjenestegjort i Nord-Irland mot rettsforfølgelse.