Verden

Sverige rammet ti ganger hardere enn Norge i pandemien

Sverige er ti ganger så hardt rammet av koronapandemien som Norge, målt i antallet dødsfall per innbyggere.

Sverige har rundt dobbelt så mange innbyggere som Norge, men har registrert nærmere ni ganger så mange smittetilfeller – 973.604 mot 112.970, viser en oversikt på Worldometer.

Sverige har også registrert ti ganger så mange koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere, 138,4 mot 13,9 i Norge.

Danmark har registrert 42,8 koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere og Finland 16,5. Island har kommet best ut i Norden og har registrert 29 koronarelaterte dødsfall, som tilsvarer 8,5 per 100.000 innbyggere.