Verden

Koronavaksine kan være klar til 12-åringer fra juni i Europa

Koronavaksinen kan være klar til å brukes på barn mellom 12 og 15 allerede fra juni i Europa, om det går som vaksineprodusenten Pfizer/BioNTech ønsker.

Koronavaksinen fra Pfizer/BioNTech er allerede godkjent i Europa og USA for bruk på ungdom over 16 år. Onsdag første uke i mai vil produsenten BioNTech levere søknad om hastegodkjennelse for bruk på barn mellom 12 og 15 år til det europeiske legemiddelbyrået EMA, opplyser direktør Uğur Şahin i BioNTech, ifølge The Guardian. I USA er en slik søknad allerede innlevert.

Blir vaksinen godkjent kan den gjøres klar til bruk på barn i denne aldersgruppen fra juni i Europa, sier BioNTech-direktøren.

Viste 100 prosent effektivitet

I slutten av mars kom en studie som viste svært lovende resultater for bruk av Pfizer/BioNTechs vaksine på barn mellom 12 og 15. Studien, som ble foretatt på 2.260 barn i USA, fant at ingen av de vaksinerte barna ble syke med koronavirus.

– Fase 3-studien demonstrerer 100 prosent effektivitet og robuste antistoffresponser, opplyste produsentene i en kunngjøring.

– Dette er gode nyheter. Veldig gode, sa leder for vaksineprogrammet til Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, til NTB da.

Saken fortsetter under videoen

Det foregår også nå testing på yngre barn. BioNTech-sjefen sier til Der Spiegel at man kan vente seg resultater i juli på studien av barn mellom 5 og 12 år, og i september for enda yngre barn.

Å vaksinere også barn og ungdom er avgjørende for å oppnå flokkimmunitet i befolkningen. Vaksinen fra Pfizer/BioNtech kan foreløpig brukes på personer ned til 16 år, og i enkelte land, som Danmark, er barn over 16 år innlemmet i vaksineplanen.

Så langt i Norge er det kun personer over 18 år som er innlemmet i den eksisterende vaksineringsstrategien. I Norge har man så langt bare åpnet for vaksinering av ungdom ned til 16 år hos unge med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen.

Kan ta tid

Selv om vaksinen eventuelt kan bli tilgjengelig på bruk for barn mellom 12 og 15 år fra juni, slik BioNTech-sjefen tror, kan det imidlertid i praksis ta tid før den faktisk tilbys så unge personer som ellers er friske.

Alt avhenger av vaksinetempoet. I Norge regner man med at man fortsatt holder på med første dose til 45-54-åringer i juni, ifølge Folkehelseinstituttets nøkterne anslag i vaksinasjonskalenderen.

Vaksine til personer under 16 år blir neppe aktuelt før etter sommeren i Norge, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad da studien fra Pfizer på personer mellom 12 og 15 ble kjent.

– Det ser ut som de fleste voksne vil bli tilbudt vaksiner fram mot sommeren. Så tidsmessig kan det være at dette tilbudet dukker opp etter at de voksne er vaksinert, sa Nakstad da.

Tenåringer har omtrent dobbelt så stor risiko for å bli smittet som yngre barn, ifølge en studie fra Centers for Disease Control and Prevention i USA. Tenåringer blir både lettere smittet og fører smitte lettere videre, ifølge studien.

De aller fleste barn og unge merker lite eller ingenting dersom de blir smittet. Ifølge tall fra USA, som har hatt svært mange smittede, har 2 prosent av de smittede barna trengt sykehusbehandling. Blant barna som trengte intensivbehandling hadde 38 prosent underliggende sykdom, ifølge en studie fra Centers for Disease Control and Prevention i USA.

Legger fram plan snart

I Norge har man ennå ikke en plan for hva slags rekkefølge man skal gå etter når man skal begynne å vaksinere personer under 45 år. Folkehelseinstituttet skal levere sin anbefaling til helsedepartementet innen 11. mai.

FHI har bekreftet at man vurderer å sende de yngste lenger fram i køen, fordi disse gruppene har størst smittespredning. I Danmark har man valgt sin strategi. Der er planen at når alle over 50 er vaksinert, skal man følge følgende plan i prioritert rekkefølge:

  • Personer på 16–19 år + 45–49 år (fødselsårgang 2002–2005 og 1972–1976).
  • Personer på 20–24 år + 40–44 år (fødselsårgang 1997–2001 og 1977–1981).
  • Personer på 25–29 år + 35–39 år (fødselsårgang 1992–1996 og 1982–1986).
  • Personer på 30–34 år (fødselsårgang 1987-1991).

Dette er en av løsningene som også vurderes i Norge, bekreftet overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) overfor Dagsavisen nylig.

Med en slik kombinasjon kan man hindre smittespredningen ved å ta de yngste først, samtidig som man sørger for å vaksinere personer i 40-årene, som har større risiko for alvorlig sykdom enn de yngre.