Verden

Danmark åpner for karantenefri innreise fra tre norske fylker

Danmark har besluttet at personer fra Norges tre nordligste fylker, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, får reise til Danmark uten å sitte i karantene.

Endringen gjelder fra onsdag da den danske regjeringen lemper på en rekke reiserestriksjoner.

Selv om danskene åpner for karantenefrie reiser fra deler av Norge, må alle som kommer tilbake til Norge fra Danmark, i karantene.

Personer som reiser til Danmark fra Island, Australia, New Zealand, Singapore, Sør-Korea og Thailand, slipper også karantene.

I forrige uke ble et stort flertall i Folketinget enige om å lempe på reiserestriksjonene gradvis i fire faser fram mot slutten av juni.

Den siste fasen er ventet å tre i kraft 26. juni. Da skal EU ha innført koronapass, noe som vil åpne for at alle som er vaksinert eller som har en ny, negativ koronatest, kan reise på sommerferie i Europa.

På grunn av høy smitte fraråder det danske utenriksdepartementet fortsatt de fleste reiser ut av landet. Grovt sett frarådes alle feriereiser, mens det er greit med jobbreiser, samt reiser for å besøke alvorlig syke slektninger.

I enkelte land er imidlertid smittesituasjonen så alvorlig at danske myndigheter fraråder alle typer reiser. Det gjelder blant annet Brasil, Bangladesh, Sør-Afrika og en rekke andre afrikanske land.