Verden

Demokrater vil utvide høyesterett

Demokrater i Kongressen vil fremme et forslag om å utvide USAs høyesterett med fire dommere.

Senator Ed Markey og representantene Jerry Nadler, Hank Johnson og Mondaire Jones skal holde pressekonferanse om lovforslaget torsdag.

Forslaget tar til orde for å øke antall høyesterettsdommere fra 9 til 13, skriver Wall Street Journal. Seks av dagens dommere er nominert av republikanske presidenter, halvparten av dem under Donald Trumps tid i Det hvite hus.

Det er lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt.

Nedsatt kommisjon

Demokratene har knappest mulig flertall i Senatet, og en rekke av partiets folkevalgte har flagget at de er imot å utvide høyesterett. I tillegg har president Joe Biden sagt at han «ikke er tilhenger» av å utvide høyesterett.

Biden opprettet imidlertid i forrige uke en kommisjon som skal vurdere reformer av høyesterett. Blant spørsmålene som skal vurderes, er størrelsen på domstolen og hvor lenge høyesterettsdommerne bør sitte. Slik systemet er i dag, utnevnes de på livstid.

– Vi trenger mer enn en kommisjon for å gjenopprette integriteten til domstolen, sier Markey.

Konservativt flertall

Forslaget om flere dommere blir ikke godt tatt imot av den republikanske senatoren Tom Cotton.

– Akkurat som forrige gang demokratene utfordret ordningen, er dette et forsøk på å skremme dommerne til å treffe liberale avgjørelser, sier han.

Skulle forslaget bli vedtatt, får Biden mulighet til å utnevne flere dommere som antas å ha mer venstreorienterte synspunkter. Presidentene har en tendens til å nominere dommerkandidater som har samme ideologiske bakgrunn som dem selv.

I dag består høyesterett av tre dommere som anses som liberale, og seks som regnes som konservative.

Viktig samfunnsrolle

Jobben til høyesterett i USA er i all hovedsak å sørge for at delstatene ikke lager lover som bryter med den 230 år gamle grunnloven.

Domstolen behandler færre enn 100 saker i året. Ofte dreier det seg om saker som er anket fra lavere rettsinstanser

Høyesterett har hatt stor innvirkning på landets politikk og samfunnsutvikling. Blant annet har kjennelser fra domstolen ført til at raseskillepolitikken ble avviklet, at likekjønnet ekteskap er lov og at kvinner har rett til fri abort.