Verden

Regjeringen i Sverige foreslår ny innvandringslov

Den svenske regjeringen vil videreføre flere innstramminger i innvandringspolitikken som ble innført midlertidig i 2016.

Et forslag til ny innvandringslov ble lagt fram torsdag. Et viktig punkt er at det i første omgang kun skal gis midlertidig opphold til flyktninger som innvilges asyl.

Dette er i tråd med det som har vært hovedpraksisen siden 2016. Men de midlertidig oppholdstillatelsene skulle i utgangspunktet være en midlertidig ordning i etterkant av den såkalte migrantkrisen.

Etter tre år kan flyktningene søke om permanent oppholdstillatelse. I henhold til lovforslaget må de imidlertid oppfylle krav om svenskkunnskaper, evne til å forsørge seg selv og kunnskap om det svenske samfunnet. (NTB)