Verden

Secret Service med ny studie: Mange faresignaler før skoleangrep

Mobbing, stress og bekymringsfull atferd. Det er fellestrekk blant ungdom som har planlagt angrep mot skoler – og de som har gjennomført angrep, viser studie.

Senteret for nasjonal trusselvurdering i Secret Service, offentliggjorde tirsdag en rapport om ungdom som har planlagt angrep mot skoler over hele USA.

Senteret har studert 100 elever. Til sammen er det snakk om 67 konkrete saker med planlagte, men forhindrede angrep mot skoler.

Mange faresignaler

Senteret fant at det var mange faresignaler omverdenen tidlig kunne ha fanget opp. Signalene er de samme som er funnet også hos mange voksne som har begått masseskyting.

– Funnene viser at det nesten alltid er mulig å gripe inn før en elev tar i bruk vold, sier senterets leder, Lina Alathari.

I studien går det fram at ungdommene hadde lagt seriøse planer om angrep mot skoler, og også tatt noen konkrete skritt for å utføre dem. Det var personer som varslet om faresignalene som førte til at angrepene ble forhindret – og liv trolig ble spart.

– Rapporten vil bli gitt til over 11.000 skoler og samfunnsorganisasjoner, forteller Alathari. Målet er at institusjonene selv skal se faresignalene og gripe inn eller sette inn tiltak i tide.

Utvisning ingen løsning

Medforfatter til rapporten, Steven Driscoll, sier at man ikke fjerner risikoen ved å utvise studenten.

– Det viktige er å hindre mobbing, sørge for gode, psykiske helsetilbud og hjelpe dem med problemer på hjemmebane, sier Driscoll.

– Målet bør være at ingen studenter skal falle gjennom, sier han.

Flertallet av elevene som gikk med angrepsplaner, var gutter, fem av dem var jenter. Den yngste var 11 år, den eldste 19. De fleste var motivert av at de opplevde seg utstøtt av jevnaldrende og at de ble mobbet. Mange hadde alvorlige depresjoner og gikk med selvmordstanker. Åtte av ungdommene hadde et ønske om å bli berømte.

Dårlig barndom

Over halvpartene hadde dårlige opplevelser i barndommen, som rusmisbruk hjemme, eller psykiske helseproblemer hos foreldrene. Mange hadde tenkt å drepe seg selv under angrepet. Mange brukte alkohol eller narkotika.

I 75 av tilfellene hadde ungdommene tilgang til våpen, i hovedsak fra egne hjem. Over halvparten hadde skaffet seg våpen. Noen hadde også hjemmelagede eksplosiver.

Over halvparten av ungdommene hadde delvis dokumentert planene, gjennom lister med gjøremål eller en tekst der de rettferdiggjorde planene.

Interesse for vold

Mange av elevene viste klar interesse for vold eller hat. En tredel av dem hadde søkt på nettet etter tidligere skoleskytinger.

Ni av ungdommene viste interesse for Adolf Hitler, nazismen eller tanker om den hvite rases overlegenhet.

Fortalte om planene

Et svært viktig forhold, ifølge forskerne, var at 94 prosent av ungdommene fortalte om sine planer – enten muntlig eller visa nettet. 75 prosent ble oppdaget fordi de hadde fortalt om planene.

36 prosent av ungdommene ble tatt innen to dager før det planlagte angrepet.

– Denne studien viser at det er mulig å forhindre voldshandlinger dersom samfunnet klarer å fange opp og forstå faresignalene på forhånd slik at man kan sette inn tiltak. Og jo tidligere, jo bedre. Hovedmålet er jo å forhindre at ungdommene klarer å begå kriminelle handlinger, sier Driscoll. (NTB)