Verden

Studie: Middelaldrende kvinner mest utsatt for senskader etter koronainfeksjon

Syv av ti har helseplager flere måneder etter at de ble skrevet ut av sykehuset. Og middelaldrende kvinner er mest utsatt - spesielt hvis de har underliggende sykdommer, ifølge nye, britiske studier.

Fem måneder etter at de ble skrevet ut av sykehuset, var syv av ti pasienter fortsatt ikke helt friske, ifølge en ny britisk studie. Bildet er fra en intensivavdeling i Aachen, Tyskland i november 2020.

Saken er oppdatert

Mer enn 400 000 briter har fått sykehusbehandling for koronainfeksjon i løpet av pandemien. En studie som ennå ikke er fagfellevurdert – utført ved Universitetet i Leicester – har fulgt helseutviklingen til over 1.000 av dem som ble skrevet ut av sykehuset fra mars til november 2020, skriver BBC.

Symptomer

Fem måneder etter at de ble skrevet ut av sykehuset, var sju av ti pasienter fortsatt ikke helt friske. De hadde i snitt ni ulike symptomer. Blant dem som hadde vært i jobb, var 18 prosent ikke i stand til å jobbe etter å ha gjennomgått en koronainfeksjon, skriver The Guardian.

Saken fortsetter under videoen

Blant de vanligste symptomene var muskelsmerter, utmattelse, dårligere søvnkvalitet, smerter i ledd, andpustenhet og svekket korttidshukommelse.

Middelaldrende kvinner

Chris Brightling, professor i medisin ved Universitetet i Leicester, sier til universitetets egen nettside at selv om menn med minoritetsbakgrunn er overrepresentert blant covid-19-pasientene, så er det en annen gruppe som skiller seg ut når det gjelder senskader etter sykdommen: middelaldrende kvinner, spesielt hvis de er overvektige eller har underliggende sykdommer.

– Vår studie viser at det er hvite kvinner i alderen 40 til 60 år med minst to underliggende sykdommer, som astma eller diabetes, som har de mest alvorlige, langvarige symptomene, sier Brightling.

– Vi vet også at autoimmunitet, der kroppen får en immunrespons mot egne friske celler og organer, er mer vanlig hos middelaldrende kvinner. Dette kan forklare hvorfor post covid-syndrom (senskader) ser ut til å være mer utbredt i denne gruppen. Men det er behov for flere undersøkelser for å forstå disse prosessene fullt ut, sier han.

Lignende funn

En mindre studie, ledet av Universitetet i Glasgow, har kommet fram til lignende funn.

– Vår forskning viser at overlevende etter covid-19 har fått senskader, inkludert en ny funksjonshemning, pustevansker og redusert livskvalitet, sier Janet Scott ved Universitet i Glasgow til Glasgow Times.

Forskerne har fulgt 327 voksne fra 31 sykehus i Storbritannia, som hadde blitt innlagt på sykehus med koronainfeksjon i perioden februar til oktober 2020. Deres funn viser langt høyere hyppighet av senskader blant kvinner under 50 år enn menn på samme alder.

– Det at utfallet er verst for kvinner under 50 år, kan få store implikasjoner for politiske beslutninger i pandemien og for vaksinestrategien, sier Scott.