Verden

Over 10 millioner drevet på flukt som følge av værhendelser

I løpet av de siste seks månedene ble 10,3 millioner mennesker fordrevet grunnet værrelaterte katastrofer. I samme periode flyktet 2, 3 millioner fra konflikt.

De nye tallene kommer fram i ferske studier fra Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-føderasjonen IFRC. Studiene er en oppfølging av en rapport fra 2018: Disasters and Displacement in a Changing Climate.

Rundt 60 prosent av dem som måtte forlate sine hjem som følge av oversvømmelse, tørke og andre værrelaterte katastrofer, bor i Asia.

Den dystre statistikken omfatter perioden fra september 2020 til februar 2021.

Viser et klart bilde

– Selv om perioden er begrenset, ser vi en voksende global trend når det gjelder forflytninger som følge av værhendelser, sier Helen Brunt, som jobber i IFRC med migrasjonsspørsmål i Asia og Stillehavsområdet.

IFRC skriver i sin rapport at fordrivelse av enkeltpersoner og folkegrupper som følge av katastrofer og negative konsekvenser av menneskeskapte klimaendringer regnes som en av de største humanitære utfordringene i det 21. århundre.

Mange millioner i året

I perioden mellom 2009 og 2019 registrerte dokumentasjonssenteret IDMC at gjennomsnittlig 22,7 millioner mennesker årlig ble drevet på flukt som følge av plutselige hendelser som flom, storm, skogbranner, ekstreme vinterforhold, jordskjelv, vulkanutbrudd og ras.

– Vi ser at klimaendringer forverrer eksisterende faktorer som fattigdom, konflikter og politisk uro. Det gjør situasjonen vanskeligere i mange områder – den ene katastrofen følger etter den andre, sier Brunt.

Global oppvarming

Gjennomsnittstemperaturen på jorda ligger nå omtrent 1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Noen deler av verden opplever raskere temperaturøkning enn andre. FNs klimapanel har slått fast at mesteparten av økningen høyst sannsynlig er menneskeskapt.

Økende temperatur på jorda fører blant annet til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke og flom. Konsekvensen kan bli at det blir vanskelig å leve i en del bebodde områder.

IFRC understreker i rapporten at det er vanskelig å anslå det eksakte antallet mennesker som blir fordrevet som følge av klimaendringer.

Det er også vanskelig å vite hva som er direkte konsekvenser av global oppvarming.

Mer fra Dagsavisen