Verden

Overvekt er risikofaktor nummer to etter alder ved covid-19

Landene med de høyeste koronadødsratene har også svært mye overvekt og fedme i befolkningen, konkluderer en rapport. – Vi ble sjokkert over å se en så høy korrelasjon, sier forsker bak studien.

Svært tidlig i pandemien kom det tegn på at overvekt var en risikofaktor ved koronavirusinfeksjon. Nå, etter ett år med pandemi, slår en stor rapport fast: Overvekt er den nest største risikofaktoren for sykehusinnleggelse og død. Bare høy alder er en høyere risikofaktor enn overvekt ved covid-19.

– Vi viser at i de landene hvor overvekt kun gjelder et mindretall i den voksne befolkningen, er dødsratene ved covid-19 omtrent en tidel av nivåene vi finner i land der overvekt gjelder flertallet av de voksne, konkluderes det i rapporten «Covid-19 and obesity», utgitt av World Obesity Federation.

Den økte risikoen for alvorlig sykdom og død ved covid-19 blant overvektige er tydelig også når man justerer for alder, etnisitet, inntekt og andre demografiske og sosioøkonomiske forhold, ifølge rapporten.

– Vi ble sjokkert

Dette må være en vekker for at lands myndigheter må bekjempe overvekt og fedme, konkluderer generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon, WHO.

– Korrelasjonen mellom overvekt og dødsrater ved covid-19 er klar og overbevisende, sier FN-toppen.

Forskerne bak studien sier de ble sjokkert over hva de fant.

– Vi ble sjokkert over å se en så høy korrelasjon mellom et lands andel overvektige voksne og dødstallene ved covid-19, sier Tim Lobstein, rapportens hovedforfatter og rådgiver til WHO og til Public Health England.

– Vi visste det var et problem i noen få land, men vi fant at det var bemerkelsesverdig konsekvent over hele verden – med bare noen få unntak som New Zealand og Island, hvor de har hatt sterke restriksjoner for å beskytte en sårbar befolkning, sier Lobstein ifølge The Guardian.

Ifølge rapporten står disse funnene seg også når det er tatt høyde for hvor gammel et lands befolkning er, landenes velstandsnivå og hvor god kapasitet de har til å rapportere riktige tall.

USA og Storbritannia

Hele 2.2 millioner av 2.5 millioner covid-19-dødsfall som var rapportert innen slutten av februar 2021, var i land med mange overvektige mennesker:

  • Land som Storbritannia, USA og Italia, der mer enn 50 prosent er overvektige, har de største andelene koronadødsfall.
  • På den andre enden av skalaen ser man land som Japan og Sør-Korea.

En kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 25 defineres som overvekt, mens en KMI på mer enn 30 regnes som fedme.

Overvekt fører til risiko for ikke-smittsomme sykdommer, såkalte livsstilssykdommer. Men det øker også risikoen ved infeksjonssykdommer.

Ifølge rapporten kan ikke sammenhengen mellom land med mye overvekt og høye dødstall forklares med at de samme landene også har en gammel befolkning.

– Selv om høy alder er en risikofaktor for alvorlig sykdom ved covid-19 og er ansett som en større risiko enn overvekt, forklarer det ikke sammenhengen mellom overvekt i befolkningen og covid-19-dødelighet, heter det i rapporten.

Utgjorde 80 prosent

I Storbritannia er nesten 64 prosent av befolkningen overvektig eller lider av fedme. Blant pasientene som har fått intensivbehandling på sykehus der, er likevel så mange som 80 prosent overvektige eller har fedme (32 prosent overvektige, 48 prosent lider av fedme). I USA har 68 prosent overvekt eller fedme, mens de representerte 88 prosent av intensivpasientene med covid-19 (24 prosent med overvekt, 64 prosent med fedme).

Statsminister Boris Johnson er blant statsledere som i løpet av koronapandemien har sagt det skal satses mer på kampen mot overvekt. Han havnet selv som intensivpasient da han fikk covid-19 i fjor. Han har innrømmet at han var overvektig, men mener han er blitt i bedre form.

Storbritannias statsminister, Boris Johnson, har innrømmet at han var overvektig da han fikk koronaviruset og ble lagt inn til intensivbehandling i fjor. Han har tatt til orde for sterkere bekjempelse av overvekt.

Det er ikke automatisk en sammenheng mellom hvor rike land er og hvor mye overvekt det er i et land. Rapportforfatter Tim Lobstein sier det blant annet er lite overvekt og lave dødstall i rike land som Japan og Sør-Korea, mens noen lav- eller mellominntektsland, som blant annet Brasil, har overvekt i halve befolkningen og høye dødstall.

Det er også enkelte land som ikke føyer seg inn i mønsteret med mye overvekt og høye dødstall. Blant annet har både New Zealand, Australia og flere gulfstater mye overvekt og lave dødstall. Årsaken er trolig sterke og effektive tiltak i pandemien i disse landene. Det viser at det med riktig respons er mulig å begrense sykdom og død til tross for mye overvekt, men her vil forutsetningene være ulike fra land til land. Blant annet har New Zealand og Australia hatt svært strenge innreiseregler og stengt grensen for de fleste. Det er lettere der enn i for eksempel europeiske land, som ofte har grenser på land til andre land og er mer integrert med nabolandene.

Ikke unikt for covid-19

At overvekt gir risiko for en rekke ikke-smittsomme livsstilssykdommer, er kjent. Det gir også økt fare ved flere infeksjonssykdommer, påpeker rapporten.

Også ved andre luftveisviruser har man sett en sammenheng, som ved influensa og mers-viruset. Alt dette, og pandemien vi nå er inne i, peker på at det er på tide med et verdensomspennende og langt mer omfattende innsats for å bekjempe overvekt, mener World Obesity Federations ledere, som konkluderer i rapporten:

– Det er gode grunner til å tro at den neste pandemien vil gi lignende konsekvenser.

Nyeste fra Dagsavisen.no: