Verden

Uvanlig mange svenske barn døde i 2020. Det fører til frykt: Rammer covid-19 barn likevel?

Forskeren som oppdaget overdødelighet blant svenske barn under pandemien, anklages for å ha dysset ned tallene.

Tidlig på sommeren i fjor, oppdaget barnelege Jonas F. Ludvigsson noe uventet: I aldersgruppa 7 til 16 år, var det flere som hadde dødd enn i et normalår i Sverige.

Det skriver den svenske avisa Dagens Nyheter, DN.

Ludvigsson er ingen tilfeldig person. Han er professor ved det prestisjetunge Karolinska institutet i Stockholm, og var inntil nylig en av de mest profilerte forskerne på korona i Sverige. I hvert fall var han det fram til han ble så lei av å hets fra folk som var uenige i Sveriges smittevernstrategi, at han besluttet å uttale seg om korona.

Stor overdødelighet

Nå er doktor Ludvigsson likevel havnet i søkelyset igjen. I en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Science, påstås det at han skal ha holdt tilbake informasjon om at det i første halvår av 2020 var en overdødelighet blant barn i Sverige. Det betyr at flere barn døde enn i samme tidsrom et normalår.

Artikkelen viser til at Ludvigsson skrev e-post til statsepidemolog Anders Tegnell. «Dessverre ser vi en klar indikasjon på overdødelighet blant barn mellom 7 og 16 år, den alderen der barna gikk på skolen», skriver han.

I årene 2015 til 2019, døde det i gjennomsnitt 30,4 barn i den aldersgruppa i vårmånedene. I 2020 døde 51 barn. Det gir en overdødelighet på 68 prosent.

Forskerne: – Få svenske barn fikk covid

Tall som har ført til frykt og skepsis. Betyr de at korona likevel rammer barn, til og med ganske hardt? Selv om Ludvigsson og andre forskere hele tida har sagt at det ikke er tilfellet?

Så sent som i februar i år publiserte Ludvigsson og kollegaer en artikkel i The New England Journal of Medicine. Der skrev de at få svenske barn ble rammet av covid-19 våren 2020, selv om skolene hele tiden holdt åpent i Sverige.

Kritikerne: – Men hva med tallene?

Ifølge svenske DN, anklages Ludvigson nå for lugubert juks i sosiale medier. Han må ha holdt tilbake informasjonen fordi gikk imot konklusjonene i forskningen, mener kritikerne.

Vi vet ikke om dette har med covid-19 å gjøre

—  Jonas F. Ludvigsson

De synes det er påfallende at han ikke oppgir tallene som viser overdødelighet i 2020 i hovedteksten i artikkelen i The New England Journal of Medicine, men skjuler dem i en fotnote.

– Jeg står for tallene, og de fins publisert i artikkelform som hvem som helst kan lese på nett. Ingenting er skjult. Derimot har jeg latt være å tolke tallene, siden artikkelen min handlet om covid-19. Vi vet ikke om dette har med covid-19 å gjøre, sier Jonas F. Ludvigsson til DN.

Ekspertene: – Barna døde av ulykker

Svenske DN har selv forsøkt å avdekke grunnen til overdødeligheten blant svenske barn i 2020. Ifølge avisa er det såkalte «ytre årsaker» som står for økningen i dødsfall blant skolebarn denne perioden, med kreft på andreplass.

Ingen barn har i første halvåret av 2020 fått covid som dødsårsak

—  Det svenske folkehelseinstituttet, Socialstyrelsen

– Det har ingenting å gjøre med barna har blitt syke med covid. Ingen barn har i første halvåret av 2020 fått covid som dødsårsak, skriver Socialstyrelsen, som er det svenske folkehelseinstituttet, i en e-post til DN.

– «Ytre årsaker» betyr at det ikke er sykdom som ligger til grunn for at en person dør. Det vanligste er ulike transportulykker, men det kan også være fallulykker, drukning, eller at man skader seg selv eller blir skadet av noen andre, forklarer Socialstyrelsens avdelingssjef Mona Heurgren til DN.