Verden

Diskriminering i vaksinekøen - migranter står sist

Rettferdig tilgang til vaksiner for alle, også migranter, er avgjørende for å stanse pandemien, sier FN. I Colombia er det ikke sikkert når over 900.000 udokumenterte venezuelanske migranter kan få sin dose.

Venezuelan migrants rest as they walk away from the Venezuelan border toward Pamplona, Colombia, Wednesday, Oct. 7, 2020. Colombian immigration officials expect 200,000 Venezuelans to enter the country in the months ahead, enticed by the prospects of earning higher wages and sending money back to Venezuela to feed their families. (AP Photo/Ferley Ospina)