Verden

Studie: Strømming av HD-TV og spill kan øke utslipp av drivhusgasser

Strømming av høyoppløselige TV-programmer og spill kan gi betydelige utslipp av drivhusgasser, viser en undersøkelse støttet av den tyske regjering.

Men mengden av klimafiendtlige gasser avhenger av hva slags teknologi som blir brukt.

Rapporten konkluderer med at fiberoptikk gir lavest CO2-utslipp, bare 2 gram per time. Kobberkabler derimot fører til dobbelt så høye utslippsmengder, mens den tilårskomne 3G-teknologien frigir hele 90 gram CO2 i timen.

5G og miljøet

Rapporten er offentliggjort av det statlige tyske miljøvernbyrået. Mengden av utslipp er blitt beregnet både for datasentraler, der materialet som skal strømmes blir lagret, og for selve distribusjonsmåten ut til forbrukerne.

Forfatterne av rapporten sier at innføring av 5G-nett fører til utslipp på 5 gram i timen, men dersom dette høyhastighetsnettet erstatter alle andre distribusjonskanaler, vil de totale utslippene gå ned.

Serverne, der strømmematerialet oppbevares, bestemmer også hvor mye CO2 som slippes ut, men dette leddet i kjeden på vei til brukerne forurenser lite i forhold til kablene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Strøm

Energieksperten Christian Stoll, som selv ikke har vært med i arbeidet, sier at tallene virker plausible, men at de ikke viser hele bildet, siden forbruket av strøm, og de utslippene som er knyttet til den, ikke er med i regnestykket.

Rapporten ble torsdag presentert av den tyske miljøvernminister Svenja Schulze. Hun sa at arbeidet hjelper beslutningstakere i en tid da digital infrastruktur får økende betydning, samtidig som alle land forsøker å kutte i sine utslipp.

– Det er mulig å strømme data uten å påføre miljøet ekstra utslipp, vel å merke hvis man velger den riktige måten å gjøre det på, sa hun. (NTB)

Lest denne?: – Det er viktig å se arbeiderklassen på film (+)

Mer fra Dagsavisen