Verden

Nei, dette dokumentet beskriver ikke FNs Agenda 21 eller Agenda 2030

Det stemmer ikke at punktlisten i et dokument som har spredd seg på Facebook, har noe med FNs Agenda 21 eller Agenda 2030 å gjøre.