Verden

Fedme øker risikoen for å dø av covid-19 med nesten 50 prosent, viser ny studie

Professoren som har ledet arbeidet med studien, kaller funnene «skremmende».

Det har lenge vært kjent at fedme er en risikofaktor for å få et alvorlig covid-19-løp, men forskerne bak studien ble likevel sjokkert av funnene, skriver avisen The Guardian.

Det er Universitetet i North Carolina som står bak studien og arbeidet ble ledet av professor Barry Popkin.

Studien viser at risikoen for å havne på sykehus med covid-19 øker med 113 prosent for dem som har en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 30. For dem som trenger intensivbehandling, er tallet 74 prosent. Av studien går det også fram at fedme øker risikoen for å dø av covid-19 med 48 prosent.

Professor Popkin uttaler at det er skremmende høye tall og at de var mye høyere enn han hadde forventet.

Studien er publisert i Obesity Review og bygger på data og studier fra en rekke land, deriblant Kina, Frankrike, Italia, Storbritannia og USA.

Popkin mener det er viktig at de som jobber med å utvikle en vaksine mot covid-19 merker seg funnene. Han viser til at tester av sars-vaksinen har vist at den ikke virket like godt på overvektige. Det samme gjelder influensavaksinen. Professoren mener derfor at de som utvikler en vaksine mot covid-19, må gjøre tester slik at vaksinen virker best mulig på dem som har fedme.

Les også: Britisk oversikt: Flertall av innlagte koronapasienter er overvektige

Kamp mot vekta 

Fedme er et globalt helseproblem, og etter at koronapandemien brøt ut, har en rekke land kommet opp med tiltak.

Britenes statsminister Boris Johnsen, publisert en video der han fortalte om sin kamp mot overvekt.

– Å gå ned er hardt, men med noen små endringer kan vi alle føle oss i bedre form og sunnere, sa Johnson.

Myndighetene i Storbritannia har blant annet foreslått å forby TV-reklamer for «junkfood» før klokka 21 og et forbud mot å plassere søtsaker ved kassene i butikkene.

I Norge har regjeringen forlenget handlingsplanen for bedre kosthold og lagt fram en ny plan for å få flere i befolkningen til å være fysisk aktive.

Tall fra Norge 

I perioden mars-juli hadde 29 prosent av koronapasientene på norske sykehus fedme, viser tall fra Norsk intensiv- og pandemiregister. Av dem som havnet på intensivavdeling med covid-19, hadde 18 prosent fedme. Til sammenligning har 23 prosent av den norske befolkningen fedme, ifølge Verdens helseorganisasjon.

En kroppsmasseindeks (KMI) på 30 eller høyere defineres som fedme, ifølge Folkehelseinstituttet. De som har en KMI på mellom 25 og 29,9 defineres som overvektige.

Områdedirektør for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet, Knut-Inge Klepp, sa til Dagsavisen for noen uker siden at koronaviruset gjør arbeidet mot overvekt og fedme enda mer aktuelt.

– Koronaepidemien viser sammenhengen mellom smittsomme sykdommer, som covid-19, og ikke-smittsomme sykdommer som overvekt og fedme.

Klepp uttalte at fedme og overvekt kostet samfunnet store summer allerede før korona-epidemien.

– Noe av den største bekymringen for covid-19, er at det skal bli en overbelastning av helsetjenesten. Overvekt og fedme kan bidra til en ekstra belastning. Derfor bør det være en stor motivasjon for å ta tak i dette.

Nyeste fra Dagsavisen.no: