Verden

En sørgelig dag for USA

Donald Trump omgjør straffen til en venn, men hva med en dødsdømt?

I helgen kom meldingen om at Donald Trump har besluttet at vennen Roger Stone skal slippe å sone en fengselsdom på 40 måneder. Det er ikke første gang presidenten omgjør straffen til en av sine politiske forbundsfeller.

Trump har i de siste ukene fått sterke oppfordringer om å omgjøre en langt mer alvorlig straff, dødsdommen til Daniel Lewis Lee. Han skal etter planen henrettes ved giftsprøyte mandag 13. juli i Terre Haute, Indiana. Den planlagte domsfullbyrdelsen er svært kontroversiell.

Vel 30 av 50 stater i USA har fortsatt dødsstraff, og det finnes også en føderal ordning som Daniel Lewis Lee er dømt etter. Føderal dødsstraff ble gjeninnført 1988, og tre henrettelser har funnet sted, men straffereaksjonen har ikke vært praktisert på 17 år i USA. I juni kom beskjeden fra justisdepartementet om at praksisen skal gjeninnføres.

Den hvite, 47 år gamle Lewis Lee ble i 2005 dømt til døden for å ha drept en familie på tre i Arkansas i 1999. Han var ikke alene om ugjerningen, men var den eneste i gjengen som fikk dødsstraff. Gjenglederen fikk livstidsdom. De nærmeste pårørende til den drepte familien reagerer på den planlagte henrettelsen. Moren til en av de drepte, Earlene Peterson, sier til USA Today at dette er galt. Hun mener at handlingen ikke hedrer minnet til datteren Nancy Ann og barnebarnet Sarah Elizabeth.

Les også: Norsk jussekspert: Trump angriper årelang rettstradisjon

Dommeren som ledet den føderale rettssaken, G. Thomas Eisele, stiller også spørsmål ved det som nå er i ferd med å skje. I et nylig publisert brev til USAs justisdepartement sier at han mange ganger har tenkt over hvor rettferdig det var at en av de involverte skulle dømmes til døden, mens andre fikk livsvarig fengselsstraff.

Det er ikke bare familie og en tidlig dommer som lar høre fra seg i denne brennhete etiske debatten. I et brev stilet direkte til president Donald Trump ber over tusen kristne ledere om at Trump stopper henrettelsen.

– Når landet vårt kjemper mot korona, en økonomisk krise og institusjonalisert rasisme i rettsvesenet, burde vi beskytte liv, ikke utføre henrettelser, sier de kristne lederne i en felles uttalelse.

Den dypeste prinsipielle begrunnelsen ligger i at dødsdom er ufravikelig. Den som henrettes har ingen mulighet til å søke nåde og tilgivelse. Dette bryter mot sentral kristen tankegang, og får også sterk støtte fra alle som kjemper for humanitet i verden. Amnesty International har engasjert seg sterkt mot dødsstraff.

Mens det i Norge er stor enighet om at dødsstraff ikke er akseptabelt, er USA polarisert også i dette spørsmålet. Skillene går også mellom troende kristne. Katolikker markerer seg ofte som motstandere, mens protestanter er mer tilbøyelige til å støtte opp om en slik straffereaksjon. Tankevekkende nok finner man i denne gruppen de sterkeste abortmotstanderne.

Les også: «I vesken hadde Trump en bibel. Vil det hjelpe ham til å bli president?»

At så mange kristne ledere henvender seg til presidenten, må likevel gjøre inntrykk på Trump, som allerede er sterkt svekket som følge av svak korona-ledelse og den avslørende boken fra hans kusine. Særlig hvite evangelikale kristne er blant hans sterkeste støttespiller. Trump vinner ikke valget på å tilfredsstille «hardlinerne» i disse miljøene. Han er nødt til å nå inn til bredere målgrupper.

De fleste vil tenke at Donald Trump sverger til «øye for øye, tann for tann». Hevntanken står sterkt hos mange amerikanere, men det er langt fra sikkert at han her tjener på å kjøre en tøff linje. For både Daniel Lewis Lee og alle som tenker at dødsstraff ikke er akseptabelt, er det å håpe at Donald Trump snur før det er for sent. Bønnen til maktmennesket Roger Stone ble hørt, men i USA er det virkelig forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker.