Verden

USAs høyesterett opphever lov mot abort i Louisiana

USAs høyesterett har opphevet en lov i Louisiana som regulerer abortklinikker og gjør det mye vanskeligere å ta abort.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts sluttet seg til sine fire liberale kolleger da de besluttet at loven i Louisiana var i strid med retten til abort som høyesterett tidligere har fastslått.

Saken er den første store abortsaken som høyesterett har fått på bordet etter at Donald Trump ble president og utnevnte to nye konservative dommere.

I kjennelsen heter det at loven som krever at leger som utfører abort, må ha rett til å innlegge pasienter på nærliggende sykehus, er i strid med retten til abort som ble etablert i Roe vs. Wade-saken av høyesterett i 1973.

Ville gjøre abort vanskelig

I en kjennelse i en lavere domstol tidligere viste dommeren til at loven ville føre til at staten kun ville ha én abortklinikk igjen i hele delstaten, og at det ville gjøre det vanskelig å ta abort, i strid med grunnloven.

Den kjennelsen ble opphevet i en høyere rettsinstans i Louisiana i 2018, og det er denne som høyesterett nå har slått ned.

De fire andre konservative dommerne var sterkt uenig i kjennelsen. Mindretallet skriver at flertallet med sin kjennelse viderefører en dårlig begrunnet rett til abort og dermed slår ned en helt legitim delstatslov.

Håper å forby abort

De to dommerne Trump har utnevnt, Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh, stemte med mindretallet. Det er nettopp Trumps utnevnelse av konservative dommere som gir republikanerne håp om at retten til abort endelig kan oppheves.

Med mandagens kjennelse går Roberts, som regnes som konservativ, igjen imot president Donald Trump.

Han stemte nylig for å gjøre det ulovlig å diskriminere mot homofile i næringslivet og for å opprettholde president Barack Obamas presidentordre som gir unge innvandrere opphold i USA. Han har også flere ganger reddet Obamas helselov, til sterk fortørnelse for republikanerne.

Ny rolle

Likevel er den siste kjennelsen uventet. Den kan reflektere hans nye rolle etter at Anthony Kennedy trakk seg, slik at Roberts er blitt den nye dommeren på midten, mellom fire konservative og fire liberale.

Han har aldri tidligere stemt for abortrettigheter, som han egentlig er imot, men han mener også det skal sitte langt inne å oppheve tidligere kjennelser i høyesterett. Loven i Louisiana var nesten lik en lov i Texas som høyesterett opphevet i 2016.

(©NTB)