Verden

Opphetet debatt om årsakene til Australias branner

Flere australske politikere forsøker å tone ned klimaendringenes betydning for de massive brannene i landet. I stedet rettes pekefingre mot brannstiftere.

I den australske hovedstaden Canberra har det denne helgen for første gang siden 2003 vært unntakstilstand. Det var varslet ekstrem varme, og to enorme branner i skogene utenfor Canberra var en periode ute av kontroll.

Etter flere måneder med branner som har kostet 33 mennesker livet, rasert 3.000 boliger og svidd av over 10 millioner hektar, er det brutt ut opphetede debatter om brannenes årsaker.

Frontene er harde mellom dem som peker på klimaendringene og dem som påstår at det er pyromane og brannstiftere som først og fremst har skylden.

Mange, blant dem flere folkevalgte som motsetter seg ytterligere kutt i klimagassutslippene, argumenterer hardt for at brannene er påsatt.

Dette står i motstrid til brannvesenets opplysninger om at det er lynnedslag som har utløst flesteparten av de store brannene i delstatene New South Wales og Victoria.

Flere forskere har fastslått at klimaendringene er den viktigste årsaken til at brannene denne gangen er blitt så omfattende og dramatiske.

Falsk liste

De siste ukene har de som fastholder at mange branner er påtent, vist til en for lengst avkreftet liste over 183 ildspåsettere som angivelig er blitt pågrepet.

Til og med sønnen til USAs president Donald Trump, Donald Trump jr., sendte meldingen videre med kommentaren om at han fant det motbydelig at noen kunne utføre slike handlinger.

Listen er imidlertid blitt faktasjekket av det australske nyhetsbyrået AAP, som avdekket at det av 183 personer var 24 som var pågrepet for å bevisst ha startet skogbranner.

100 andre saker gikk ut på at personer hadde blitt etterforsket for å ha utvist aktløshet i forbindelse med at det var utstedt totalt bålforbud på grunn av langvarig tørke.

For 59 av sakene er det ikke oppgitt hva pågripelsene skyldtes.

Ny situasjon

Offentlig statistikk over hvor mange av de mange hundre brannene som er antent denne sesongen, er ikke ventet før i mars.

– Tidligere har det vært liten interesse for å finne ut hvorfor noen antenner branner, om det er med vilje, ved uhell eller av uvørenhet, sier direktør Janet Stanley ved Australia National Center for Research for Bushfires and Arson.

– Fordi klimaforandringene ikke hadde slått inn og fordi brannene stort sett kunne slokkes, har ikke mange brydd seg om dette, sier hun.

– Nå er derimot forholdene endret på grunn av klimaendringene. Nå blir brannene store, de sprer seg raskt og er vanskeligere å slokke enn før, sier Stanley.

Hun legger til at det ofte er vanskelig å finne bevis for om en brann er påsatt eller ikke.

Forskere mot politikere

Troy McEwan, ekspert på ildspåsettelse ved Swinburne tekniske universitet, sier at ildspåsettelse uriktig ble satt som årsak for tre branner som krevde 42 menneskeliv i Victoria i 2009.

– Vi skal være åpne for å si at mange av brannene kan skyldes at de er påsatt, men realiteten er tilsynelatende at de aller fleste store brannene ikke har dette som årsak, sier hun til den statlige kringkasteren ABC.

Visestatsminister Michael McCormack fra bondepartiet The Nationals legger derimot hovedskylden for brannene på ildspåsettere.

– Det er viktig å notere seg at de fleste av disse brannene har blitt antent av små Lucifere som har løpt rundt med fyrstikker og forårsaket ødeleggelse, sier McCormack.

Sosiale medier

I motsetning til flere konservative partifeller av statsminister Scott Morrison erkjenner McCormack at brannene også har en sammenheng med klimaendringene. Partiet hans er imidlertid iherdige motstandere av enhver form for klimapolitikk som vil medføre økonomiske kostnader for dem som forurenser.

– Det er grupper i samfunnet vårt som har utnyttet skogbrannene til fordel for sin egen politiske sak. Klimaforkjemperne vil kuppe debatten og bruke disse brannene som eksempel, sier parlamentsmedlem Craig Kelly, som er erklært klimaskeptiker og medlem av samme konservative parti som Morrison.

Ved det tekniske universitetet i Queensland har forskerne Tobias Keller og Timothy Graham undersøkt hvordan varsling av nyheter om brannene er spredt på internett.

Keller er ekspert på spredning av politiske budskap på sosiale medier. Han har funnet tegn til at roboter har blitt brukt til å øke den tilsynelatende populariteten til emneknaggen #ArsonEmergency – ildspåsetterkrise – i forhold til andre mye brukte hashtager som er brukt for å varsle om brannene.

Hvem som står bak disse robotene har forskerne ikke klart å avdekke.

(©NTB)

Mer fra Dagsavisen