Verden

Menn frifunnet for gjengvoldtekt av 14-åring i Spania fordi hun var bevisstløs

Fem menn er frifunnet for voldtekt av en 14 år gammel jente i Spania fordi jenta var så full at hun var i «bevisstløs tilstand».

Mennene ble i en domstol i Barcelona frifunnet for voldtekt, men dømt til fengsel for seksuelt misbruk.

Ifølge spansk lov kan en lovovertredelse kun sees på som voldtekt eller seksuelt overgrep om det brukes fysisk vold eller trusler, skriver BBC.

Den 14 år gamle jenta var ifølge retten så full at hun var i «bevisstløs tilstand» under overgrepet. Retten mener derfor at mennene ikke måtte bruke makt eller vold, og dermed ikke kan dømmes for voldtekt.

De fem ble likevel dømt til mellom ti og tolv års fengsel. Hadde de blitt dømt for grovt overgrep eller voldtekt ville en dom vært på mellom 15 og 20 år, ifølge kringkasteren.

Avgjørelsen i kommer til tross for at Spanias høyesterett i juni i år skjerpet straffen for fem menn til 15 års fengsel for gjengvoldtekt av en 18 år gammel kvinne.

Heller ikke der mente retten at det ble brukt vold, men høyesterett konkluderte med at offeret befant seg i en overgrepssituasjon som førte til at hun underkastet seg.

Da gjerningsmennene først møtte i retten i april 2018 ble de frifunnet for voldtekt, men dømt til fengsel i ni år for misbruk. En av de tre dommerne mente at de burde bli helt frikjent, og mennene ble senere løslatt mot kausjon.

Spanias statsminister utnevnte i fjor et panel som skal gå gjennom landets voldtektslov.

Norsk voldtektslov omfatter blant annet seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover eller er så full at de ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst.