Verden

Det regner plast i Rocky Mountains

Det er ikke bare havet, innsjøene og elvene som fylles av mikroplast. Nå har en forsker funnet ut at det regner plast i Rocky Mountains.

Den amerikanske forskeren Gregory Wetherbee ble nærmest sjokkert da han analyserte regnvannsprøver som var samlet inn i Rocky Mountains i Colorado.

– Jeg hadde ventet å finne mest jord- og mineralpartikler, sier forskeren til The Guardian.

I stedet fant han plastfibre i alle regnbuens farger da vannprøvene ble analysert. Funnene er nå publisert i en studie kalt «Det regner plast».

– Jeg tror det viktigste fra resultatene som vi kan dele med den amerikanske offentligheten, er at det er mer plast der ute enn hva vi kan se med vårt blotte øye. Den er i regnet, i snøen – den er en del av vårt miljø nå, sier Wetherbee.

Geologi-forskeren skulle egentlig studere nitrogenforurensing da han gjorde funnene. Det var derfor et utilsiktet funn.

Forskerne som analyserte vannprøvene som var hentet inn fra et stort område i Colorado, fant ut at det var plastfibre i mer enn 90 prosent av regnvannet.

Plast i Pyreneene 

En rekke studier har vist at mikroplastforurensing i innsjøer og elver er blitt et stort problem. Mikroplast er også funnet i grunnvannet i USA.

I april fant en forskergruppe store mengder plast i Pyreneene i Frankrike. For hver kvadratmeter av området de undersøkte, fant de 365 partikler av mikroplast.

Forskerne fant ut at plasten har blitt fraktet over 100 kilometer gjennom atmosfæren til fjellkjeden. Funnene ble publisert i Nature Geoscience.

90 prosent blir ikke gjenvunnet 

Sherri Mason, som forsker på mikroplast ved Penn State Behrend-universitetet, sier til The Guardian at mer enn 90 prosent av plastavfallet i verden ikke blir gjenvunnet.

Hun forklarer at plasten brytes sakte ned til stadig mindre biter. Ifølge Mason blir de mikroskopiske plastfibrene inkorporert i vanndråper når det regner. Plasten havner så i elver, innsjøer, havet og grunnvannet.

Forskerne som er intervjuet i artikkelen gjør det klart at det fortsatt er en rekke ubesvarte spørsmål når det gjelder hvordan plastforurensingen påvirker vår helse.

Mennesker og dyr får i seg plast via maten og vannet, men hvor store skadevirkninger all mikroplasten får for vår helse, vet man ennå ikke, ifølge forskerne.

– Vi blir eksponert for hundrevis av syntetiske kjemikalier fra vi blir født, men det er vanskelig å si hvor mye lenger vi ville levd hvis vi ikke ble eksponert, sier Mason og legger til:

– Det er mulig vi aldri vil forstå forbindelsen mellom plast og helse. Men vi vet nok til å si at det å puste inn plast antakelig ikke er bra, og vi bør tenke på hvordan vi kan redusere vår avhengighet av plast dramatisk.