Verden

Barn dør oftere og skades hardere enn voksne av eksplosjoner i krig

Barn rammes hardere enn voksne av eksplosive våpen i krig: De blir hardere skadet og er mer utsatt for å dø enn større kropper når angrepet treffer.

– Kroppene kastes lengre og hardere av eksplosjoner, skriver direktør Helle Thorning-Schmidt i Save the Children International i organisasjonens nye rapport som blir publisert torsdag.

Temaet kunne ikke vært dystrere for rappporten som slippes idet den internasjonale hjelpeorgansjonen torsdag fyller 100 år. Den handler om hvordan barn skades av eksplosive våpen i krig, for eksempel fra landminer, raketter, granater eller bomber. Men årsaken nevnt ovenfor er ikke den eneste.

Hodeskader

Redd Barna har sett på hvordan barn rammes av slike angrep i verdens fem farligste land: Afghanistan, Irak, Jemen, Syria og Nigeria. Studien er utført i samarbeid med Paediatric Blast Injury Partnership.

Av alle krigsskader blant barn er tre av fire forårsaket av eksplosive våpen. De små og sårbare kroppene rammes hardere av slike angrep enn voksne:

* De har større risiko for å dø av skadene enn voksne.

* De har større risiko for å få hodeskader enn voksne.

* De fleste får flere skader på en gang.

Les også: Flere barn i frontlinjen

Mangler tilgang

Det er flere årsaker til at barn rammes hardere enn voksne av slike angrep, ifølge rapporten:

Det at barn er lavere gjør at skadene blir større av eksplosjoner på bakkenivå. De har mindre blod å miste enn voksne. Barns skjelett er mer bøyelige, slik at de har større risiko for å bli deformerte. Både hodeskallen og muskelmassen hos barn beskytter kroppen dårligere. Dessuten er helsepersonell som behandler de skadde ofte mindre trent i å behandle små kropper.

– Ikke bare får barn mer alvorlige eksplosjonsskader enn voksne, studien viser også at barn ikke har tilgang til like god behandling som voksne mennesker. Det som finnes av både akutt og mer langsiktig hjelp i disse landene er ofte tilpasset voksne militære og ikke barn, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna i Norge.

I alle de fem landene rapporten tar for seg har et flertall av de skadde barna skader som følge av eksplosive våpen.

Blant de drepte i Syria-krigen mellom 2011 og 2016 ble hele 83 prosent av barna drept av eksplosiver, mens det bare gjaldt 12 prosent av de drepte blant de væpnede krigsdeltakerne.

Les også: Dette var en gang en skole