Verden

Studie viser «skremmende rask» smelting av Grønlandsisen

Ved hjelp av gamle satellittdata, har forskere beregnet issmeltingen på Grønland over tid. Isen forsvinner seks ganger raskere nå enn på 1980-tallet.

I tillegg til informasjon fra satellitter, har glasiologer fra Danmark, USA, Frankrike og Nederland «reist tilbake i tiden» for å kartlegge isnivåene på 1970- og 1980-tallet. Det de fant presenteres i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS.

Forskerne brukte laser til å måle tykkelsen på isbreene og istapet fra dem. Deretter målte de variasjoner i gravitasjonen, som også kan gi en pekepinn om hvor isen forsvinner. De gjorde også beregninger for å sammenligne hvor mye is som forsvant ut i havet med hvor mye nedbør det kom i området.

På 1980-tallet minsket isen på Grønland like raskt som den vokste i det foregående tiåret. I de påfølgende tiårene har smeltingen akselerert, og isen forsvinner nå mer enn seks ganger så raskt som på 1980-tallet. Smeltingen av Grønlandsisen alene har bidratt til å heve havnivået med 13,7 millimeter siden 1972.

– Når du ser på utviklingen over flere tiår, er det best å sitte ned før du ser på resultatene, for det er ganske skremmende å se hvor fort det går, sier den franske glasiologen Eric Rignot, som har deltatt i studien.

Mer fra Dagsavisen