Verden

Klimautslippene steg til nytt rekordnivå i fjor

CO2-utslippene fra bruk og produksjon av energi gjorde et nytt hopp i fjor, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Økningen var den kraftigste på lenge.

– Vi så en ekstraordinær økning i den globale etterspørselen etter energi i 2018, sa IEA-sjef Fatih Birol tirsdag.

Økningen i energiforbruket førte også til vekst i utslipp av CO2, den viktigste av klimagassene som bidrar til global oppvarming.

IEA anslår at veksten i de globale energi-relaterte utslippene var på 1,7 prosent. Økningen var den kraftigste siden 2013.

Dermed bekrefter IEA tendensen i tall som ble presentert i desember av Global Carbon Project. De anslo at CO2-utslippene knyttet til fossil energi og sementproduksjon hadde steget med 2,7 prosent.

Utbyggingen av sol- og vindkraft vokser i svært høyt tempo, og sol-økningen skal i fjor ha vært på hele 31 prosent.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Men denne veksten skjer fra et lavt nivå. Dermed går ikke utviklingen fort nok til å veie opp for den økende bruken av energi.

– Det viser nok en gang at vi raskt må ta flere grep på alle fronter, sier Birol.

Mer fra Dagsavisen