Til sammen 3,9 millioner jenter ble utsatt for kjønnslemlestelse i 2015, de fleste i Afrika og Midtøsten. Om man ikke trapper opp innsatsen vil det årlige tallet øke til 4.6 millioner innen 2030, ifølge FNs befolkningsfond. Dette bildet er fra Indonesia, der en liten jente blir utsatt for kjønnslemlestelse.
Verden

Omfanget av kjønnslemlestelse av jenter går ned globalt

Omfanget av kjønnslemlestelse av jenter går ned i ti av de verst rammede landene. Men antallet rammede vil øke kraftig uten en mer omfattende innsats.

Hei!

Denne artikkelen krever abonnement.

Du må logge inn for å lese videre