Verden

WWF: 60 prosent færre ville virveldyr siden 1970

Klodens biologiske mangfold har på fire tiår blitt så ødelagt at 60 prosent av det ville dyrelivet er borte, ifølge WWF.

Hvis utviklingen fortsetter, kan to tredeler være borte om to år. Tallet omfatter virveldyr, altså dyr med ryggrad eller virvelsøyle. Pattedyr, fugler, fisk, krypdyr og amfibier er i denne gruppen.

– Vi kan være den siste generasjonen som kan snu denne trenden. Perioden fra nå til 2020 blir en avgjørende periode i historien, heter det i rapporten Living Planet Report, som Verdens naturfond (WWF) publiserte tirsdag.

Et sentralt funn i rapporten er en nedgang i populasjonen av virveldyr på 60 prosent mellom 1970 og 2014. Nedgangen er størst i Sør-Amerika, der antallet har gått ned med hele 89 prosent, ifølge organisasjonen.

– Ingen lykkelig framtid

– Det kan ikke være en sunn og lykkelig framtid for mennesker på en planet med et destabilisert klima, reduserte havnivåer, tomme skoger og skadd jord. Alt dette utgjør nettverket som holder liv i gang, sier WWFs generalsekretær Marco Lambertini i WWF.

Ifølge rapporten er de største truslene mot naturen ødeleggelse og forringelse av leveområder, overdreven jakt og fangst, fremmede og invaderende arter, forurensing og klimaendringer.

– Må prioriteres høyere

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell WWF i Norge understreker at tapet av natur må settes på toppen av den politiske dagsordenen, både internasjonalt og i Norge.

– Vi er helt avhengige av naturen. Likevel presser vi den langt hardere enn den tåler. Det er på tide å innse at en bærekraftig framtid for alle bare er mulig på en planet hvor naturen trives, og skog, hav og elver myldrer av dyreliv og mangfold, sier han.

Samme dag som rapporten ble offentliggjort, meldte Kina at landet igjen vil tillate handel med produkter laget av truede tigre og neshorn. Forbudet ble innført i 1993 etter sterkt internasjonalt press.

Ifølge WWF kan beslutningen har ødeleggende konsekvenser på globalt nivå. (NTB)

Mer fra Dagsavisen