Verden

Forskere: Vanskeligere å kontrollere global oppvarming enn antatt

Selv om alle verdens land reduserer sine utslipp, vil det være vanskelig å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, viser en ny studie.

Selv om utslippsmålene satt i Parisavtalen oppnås, risikerer vi at den globale oppvarmingen vil overstige 1,5 -2 grader celsius, viser en internasjonal studie forfattet av forskere fra Sverige, Australia, Danmark og Tyskland.

Ifølge rapporten, som publiseres i Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), kan den globale snittemperaturen i stedet ende opp med å stabilisere seg 4-5 grader høyere enn i preindustriell tid og havnivået kan stige 10-60 meter over dagens nivå.

Forfatterne slår fast at overgangen til en grønn økonomi, det grønne skiftet, må skje mye raskere enn tidligere anslått om man skal unngå en konstant drivhustilstand på jorda.

Hvis polarisen fortsetter å smelte, avskogingen fortsetter og utslippene av drivhusgasser øker til nye rekorder, slik de har gjort så langt, vil jordkloden komme til et vendepunkt. Det er her en hverdag med et klima 4-5 grader varmere enn dagens og havnivå opptil 60 meter over dagens kan ventes, ifølge forskerne.

De anslår at dette kan være kun tiår unna med dagens utvikling. (NTB)

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer fra Dagsavisen