Verden

Trumps innreiseforbud rettet mot muslimske land opprettholdes av amerikansk høyesterett

Innreiseforbudet mot muslimske land er innenfor Trumps mandat. Dette avgjorde høyesterett med 5 mot 4 stemmer.

Av Christian Sandborg

Amerikansk høyesterett fastslo tirsdag at Donald Trump har myndighet innenfor loven til å innføre innreiseforbud mot land, med fem dommere mot fire. Innreiseforbudet vil nå tre kraft, melder CNN.

Dermed slår høyesterett fast at Trump har vide fullmakter når det gjelder innreiseforbud for å trygge USA.

Les også: Dansk skip har satt i land over 100 migranter på Sicilia

Seks land

President Donald Trumps tredje innreiseforbud til USA rammer hovedsaklig muslimske land.

Høyesterett besluttet i januar i år at forbudet måtte vurderes på nytt, og de ni dommerne begynte arbeidet i april. Tirsdag kom konklusjonen.

Trump selv feiret med en tweet:

«Høyesterett opprettholder Trumps innreiseforbud. Wow!», i versaler, eller store bokstaver.

Les også: Washington Post: Trump snakker stadig oftere usant

Kjennelse

Tirsdagens kjennelse fra høyesterett ble forfattet av landets konservative høyesterettsjustitiarius John Roberts, som fikk støtte av sine fire konservative kolleger.

I kjennelsen vektla han at USAs president har betydelig makt til å regulere innvandring. Samtidig avviste han påstanden fra motstandere av forbudet om at det er rettet mot muslimer.

Roberts var imidlertid nøye med å understreke at kjennelsen ikke betyr at han støtter Trumps politikk.

– Vi tar ikke stilling til hvor fornuftig tiltaket er, skrev Roberts ifølge NTB.

Dissidens

Sonia Sotomayor, en av fire dommere som tok ut dissens, var uenig i synet om at forbudet ikke er rettet mot muslimer.

– Basert på bevisene i saken ville enhver rimelig utenforstående konkludert med at erklæringen (om innreiseforbudet) var motivert av antimuslimsk uvilje, skrev hun.

Les også: Derfor vil de til Trumps land (DA+)

Revidert

Det omstridte innreiseforbudet er blitt omgjort og revidert flere ganger. Den siste versjonen ble lagt fram i november i fjor, skriver NTB.

Formålet med det er å begrense eller hindre statsborgere fra seks hovedsakelig muslimske land i å reise til USA.

Innreiseforbudet gjelder Tsjad, Iran, Libya, Somalia, Syria og Jemen. I tillegg er det restriksjoner på innreise for borgere av Nord-Korea og Venezuela.

Mer fra Dagsavisen