Verden

1 av 14 migranter som tar sjøveien til Italia dør

Langt færre flyktninger og migranter prøver seg over havet til Italia enn i fjor. Men blant dem som drar, er det nå flere som dør: hele 1 av 14 omkommer.

Reisen til Italia er blitt farligere, sier FNs flyktningorgan UNHCR i rapporten «Desperate journeys» om rutene migranter og flyktninger tar for å nå Europa.

Blant dem som forsøkte seg over havet fra Libya til Italia de tre første månedene i år, omkom 1 av 14 på veien over. Samme periode i fjor var dødsraten 1 av 29 på samme strekning, ifølge organisasjonen.

Også langs sjøveien til Spania fra Marokko og Algerie har andelen som dør, økt.

– I takt med at europeiske stater har gjort flere tiltak for å kontrollere tilgangen til sine territorier, tok de som søker internasjonal beskyttelse i Europa enda farligere ruter for å nå målene sine, skriver UNHCR i rapporten.

Les også: Møter motstand mot planen om å stanse migranter

Endret mønster

Det er likevel totalt færre som dør i Middelhavet enn i fjor. Årsaken er at det er langt færre som prøver seg på turen over havet: Antallet ankomster til Italia ble redusert med hele 74 prosent fra de tre første månedene i fjor til samme periode i år.

Som en følge av økt kontroll langs den libyske kysten har man det siste året sett et endret bevegelsesmønster blant migranter som prøver å komme til Europa.

Slik er endringene når man ser på de tre første månedene i år sammenlignet med de tre første månedene i fjor:

Til Italia: Redusert med 74 prosent.

Til Hellas: Økt med 33 prosent.

Til Spania: Økt med 13 prosent.

Totalt døde det 870 mennesker i Middelhavet denne perioden i fjor, mens det var 489 som døde de tre første månedene i år.

– Tidlig å si

Seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen mener tallene på dødsfall over havet viser risikoen migrantene og flyktningene utsetter seg for.

– Det er fortsatt ekstremt farlig å krysse havet. Utenfor Libya tar folk mer farefulle ruter for å unngå patruljene langs kysten. Blant dem som prøver seg over sjøen til Spania er det flere som velger en rute lenger vest i havet for å unngå å bli observert, sier Nesse.

Han mener likevel det er for tidlig å si om denne utviklingen fortsetter.

– Det er litt tidlig å konkludere at det er en vedvarende trend at flere av dem som reiser, dør. På vinteren kan ett enkelt forlis eller ekstremuvær påvirke tallene stort, sier Nesse.

Blant dem som døde i år har det vært tre store hendelser der mer enn 60 mennesker har mistet livet på én gang, ifølge UNHCR-rapporten.

Omstridt avtale

Det er en avtale inngått mellom EU og Libya i fjor som har redusert antall migranter og flyktninger til Europa kraftig. Gjennom avtalen har Italia bidratt til å ruste opp den libyske kystvakten til å fange opp migranter og flyktninger og sende dem tilbake til Libya.

De som fanges opp blir plassert i interneringsleirer i Libya, som ifølge hjelpeorganisasjoner har elendige humanitære forhold.

UNCHR påpeker at det i prinsippet er positivt at kapasiteten til å redde liv økes, men er bekymret for det som venter menneskene som plukkes opp i havet når de plasseres i leirene i Libya.

Pål Nesse påpeker at samarbeidet med Libya er problematisk på en rekke områder.

– Libya er delt mellom ulike fraksjoner, og vi ser at offentlige instanser og ulike grupper som har kontroll i ulike områder er involvert i menneskesmugling. I tillegg er leirene under enhver kritikk, noe FN og EU selv også påpeker, sier Nesse.

Han mener alle løsninger som hindrer menneskesmugling over havet må tilstrebes. Tyskland sa denne uka ja til å ta imot 10.000 kvoteflyktninger. Dermed har EU nådd målet om å få medlemslandene til å si ja til minst 50.000 kvoteflyktninger i år og neste år.

– Dette er positivt, for det å øke antall kvoteflyktninger er det tryggeste alternativet til båtsmuglingen for dem som faktisk har krav på beskyttelse, sier Nesse.

Men mange av dem som kommer til Nord-Afrika og som ønsker seg til Europa har ikke krav på beskyttelse.

– De fleste kommer fra land der få kan regne med få politisk asyl etter flyktningkonvensjonen. Da bør man etablere lovlige migrasjonsprogrammer mellom europeiske land og enkelte afrikanske land, der man tilbyr tidsbegrenset arbeidsmigrasjon for enkelte i bytte mot at landene tar imot returnerte asylsøkere fra samme land, mener Nesse.

Returnerer frivillig

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har økt antallet mennesker som frivillig reiser hjem til opprinnelseslandene fra Libya. Disse menneskene får økonomisk hjelp til å komme seg hjem på en trygg måte og til å etablere et liv i hjemlandet ved retur. Dette er et program der EU samarbeider med afrikanske land, og som ble trappet opp i slutten av november.

Mellom november og mars assisterte IOM over 10.000 migranter til en trygg hjemreise fra Libya og reetablering i hjemlandet. I tillegg har over 5.000 blitt returnert med støtte fra medlemsland i Den afrikanske union i samme periode.

Returprogrammet har ført til at antallet mennesker i offisielle interneringsleirer i Libya gikk ned fra 20.000 mennesker i oktober til 4.000 i mars, ifølge IOM.

Pål Nesse mener dette er positivt, og at programmet for frivillige returer må styrkes ytterligere.

– Dette er grupper som normalt ikke ville fått asyl, og som ser at det er en blindvei å forsøke å reise til Europa, sier Nesse.

Mer fra Dagsavisen