Verden

Narkoepidemi tar livet av unge

For første gang siden 1960-tallet faller forventet levealder i USA. I 2015 døde 33.000 mennesker av opioidoverdoser.

Bilde 1 av 3

Hovedårsaken til at levealderen har sunket er at såkalte millennials dør av opioidoverdoser (se fakta nederst). I 2016 var dødsraten for mennesker mellom 25-34 år hele 129 av 100.000. Så høye tall har man ikke sett for denne gruppen siden HIV/AIDS-epidemiens topp i 1995, ifølge Quartz. President Donald Trump har erklært opioidkrisen for en nødssituasjon for helse.

Den store stygge ulven er firmaet Purdue Pharma, mener Willy Pedersen, sosiologiprofessor ved Universitetet i Oslo og rusforsker. I 1995 lanserte familiebedriften OxyContin, som er sterke smertestillende piller der opioiden oksykodon er virkestoffet. OxyContin har generert en omsetning på rundt 35 milliarder dollar for Purdue Pharma, eller «familien som bygget et imperium på smerte», som firmaet blir omtalt som i The New York Times.

Eksploderte

– Fram til 90-tallet var det stor skepsis mot å skrive ut opioider i USA. Den falt sammen da Purdue lanserte OxyContin, sier Pedersen.

OxyContin er «pakket inn» på en måte som gjør at virkestoffet gradvis tas opp i blodbanen, så brukerne ikke får det kicket et skudd med heroin eller morfin vil gi. Dette brukte Purdue for alt det var verdt.

– Kombinert med ekstremt aggressiv markedsføring, både overfor leger og opinionen generelt, gjorde dette at salget eksploderte, sier han.

The National Institute on Drug Abuse (NIDA) anslår at halvparten av unge mennesker som injiserer heroin, begynte med det etter å ha misbrukt reseptbelagte legemidler. Mange går over til heroin fordi det er billigere enn legemidlene. Hele tre av fire nye heroinbrukere startet med reseptbelagte legemidler, ifølge NIDA.

– Misbruket stammer altså i høy grad fra helsevesenet. Det ble dessuten opprettet noen forferdelige «smerteklinikker», der det var dårlig kontroll og veldig lett å få utskrevet sånne piller.

Det er en dobbel historie, mener Pedersen. Samtidig som det lovlige systemet skriver ut stadig mer opioider, vokser det illegale markedet.

– Tradisjonelle dealere får også økt etterspørsel og går ut med nye typer heroin og nye distribusjonsteknikker, sier han.

Purdue Pharma må etter hvert inngå flere forlik, og blir også saksøkt av sivilsamfunn og myndigheter som har fått massive utgifter knyttet til opioidmisbruk.

– Mange vil si at Purdue er hovedfienden her, men i neste runde ble det også mye bevegelse blant tradisjonelle heroindealere. De fikk jo nye kunder.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dør av det

Sturla Haugsgjerd er selv rusavhengig, og representerte norske brukerorganisasjoner under FNs toppmøte om narkotika (UNGASS) i 2016. Han mener at opioidepidemien får mer oppmerksomhet enn crackepidemien på 80- og 90-tallet fordi den rammer hvite. Crack er navnet på kokain i hard form.

– Da så man på det som et lokalt problem, og prøvde å bure inne flest mulig svarte mennesker. Men når hvite i forstedene bruker heroin, da blir man ivrig på å løse det. Da snakker man om sprøyterom, sier Haugsgjerd.

– Det blir alltid oppstyr når middelklassen berøres. Da skal man finne andre løsninger enn å massearrestere folk, mener han.

Pedersen tror derimot det er mer enn hudfargen til de rammede som skiller opioidepidemien fra crackepidemien.

– Det er veldig vanskelig å dø av crackoverdoser. Det som gjør opioider så utrolig farlig er at de påvirker respirasjonssystemet, sier han.

– Det er overdose som er den store faren. Avhengig kan du bli av både crack og opioider, men man dør ikke av crack, sier han.

Med opioidkrisen er det dessuten to grupper som rammes av epidemien, mener Pedersen: både de som får opioider utskrevet og de som kjøper på det illegale markedet. Med crack hadde du ikke den samme dobbeltheten, mener han.

– Det er heller ingen helsemyndigheter som gir deg crack. Det får du bare på gata, sier Pedersen.

Han er heller ikke enig i at det er den hvite middelklassen som blir ramma av opioidkrisen. Det var kun der det startet, mener han.

– Etter hvert beveget det seg inn i landet, sier Pedersen. Epidemien har særlig rammet rustbeltet, tidligere industridelstater nordøst i USA som har opplevd økonomisk nedgang.

– Det er mye hvite folk, men det er fattige hvite folk.

Langt fra Gud, nær USA

– Jeg tenker at det er en stor vinner og taper, og det er Mexico, sier Haugsgjerd.

Narkotikakarteller tjener enormt på opioidkrisen, men den mexicanske befolkningen taper.

– De yngre kartellene er mer voldelige. Videoene derfra er like ille som IS-videoer, sier han.

«Stakkars Mexico, så langt fra Gud, så nær USA», sa den mexicanske presidenten Porfirio Diaz for over 100 år siden. Haugsgjerd mener det er beskrivende for dagens situasjon.

– Rett ved verdens største narkotikamarked blir man en veldig voldelig nasjon. Like mange har dødd i Mexico siden 2006 som i Irak- og Afghanistan-krigene til sammen, sier han.

Opioidepidemien har en utrolig enkel forklaring, mener Haugsgjerd.

– Narkotikaindustrien er den pureste kapitalismen du finner. Reagan-kapitalismen satte i gang en snøball som begynte å rulle, og alle jobbene endte i India og Kina, sier han.

Opioidepidemien i USA

* Eksperter mener USA opplever en opioidepidemi. Det er over to millioner amerikanere som er avhengige eller misbruker opioider.

* Opioider er smertelindrende stoffer fremstilt fra opium, både naturlige opiater (morfin, kodein, tebain, noskapin og papaverin), semisyntetiske opiater (som heroin, etylmorfin, oksykodon og buprenorfin og en rekke helsyntetiske opioider (som fentanyl, ketobemidon, metadon, petidin, tramadol).

* Antallet opioidresepter utskrevet av leger økte fra 112 millioner i 1992 til 282 millioner i 2012. I 2015 var det 52.404 overdosedødsfall i USA. 63 prosent, altså 33.091, involverte en opioid. Det er gjennomsnitlig 91 opioidoverdosedødsfall hver dag.

* Heroinreleaterte overdosedødsfall økte med 533 prosent mellom 2002 (2089) og 2016 (13.219).

* The National Institute on Drug Abuse estimerer at tre av fire nye heroinbrukere begynte med reseptbelagte opioider.

Kilder: Tidsskrift for Den norske legeforening/CNN