Verden

– Kan bli «vinn-vinn»

Det er utdatert å tenke at klimakutt ikke går hånd i hånd med økonomisk vekst, mener lederen av FNs klimapanel.

Han har vært sjefen for FNs klimapanel siden 2015. Sørkoreanske Hoesung Lee er mannen som fikk kuttet Sør-Koreas utslipp kraftig.

Nylig var han i Norge og besøkte Nobels Fredssenter. Lee er opprinnelig økonom, men har spesialisert seg på klimaendringer.

– Mange sier at målet om 1,5 eller 2 grader er umulig?

– Vi kan oppnå togradersmålet, vi har teknologien og verktøyene som skal til. Og hvis vi utsetter handlingen for lenge, blir det mye dyrere å håndtere det senere, sier han til Dagsavisen.

Om ett år vil FNs klimapanel publisere en studie som samler forskningen på 1,5-gradersmålet. Vi må vente til da, sier han.

Les også: Derfor er 1,5 grader mulig

– Utdatert

Klimapanelets jobb er å vurdere kunnskapen som legges på bordet for politikerne. Hoesung Lee mener det er utdatert å sette karbonkutt i motsetning til økonomisk vekst. Utslippskutt kan være en «vinn-vinn-situasjon», mener han.

– «Vinn-vinn» er den viktigste beskjeden. I den siste rapporten vår ser vi at vi vil skape uopprettelige endringer hvis vi utsetter klimatiltakene eller fortsetter som før. Å ikke handle er ikke et alternativ til å handle. Å gjennomføre klimatiltak og forbedre hjemlig økonomi på en mer bærekraftig måte går hånd i hånd.

– Mange mangler teknologi?

– Infrastruktur er veldig viktig. Infrastrukturen i industriland er fem ganger høyere enn i utviklingsland. Hvis utviklingsland følger samme vei som industrialiserte land, med karbonintensiv utvikling, vil det nåværende togradersmålet ikke holde. Utviklingsland må få teknologisk støtte og pengestøtte fra industrialiserte land.

– Men det betyr at utviklingslandene ikke vil få samme vekst som land som Norge?

– Det stemmer, hvis de planlegger økonomisk vekst ved å bruke fossile energikilder. Men hvis de planlegger at økonomien skal vokse på en bærekraftig måte, kan historien bli en annen.

Han er imponert over bærekraftige veksten i norsk økonomi. Men han vil ikke si noe om den norske oljeeksporten bør bremses, noe som skaper ti ganger mer utslipp ute enn hjemme.

Norsk forskning og økt pengestøtte fra regjeringen har vært viktig for klimapanelets arbeid, sier han. Klimasjefen kan heller ikke kommentere USAs utmelding av Parisavtalen. Det viktigste nå er å få landene til å samarbeide, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Risiko

Mens vær og vind viser tegn på klimaendringer, er mange politikere paralysert i møte med klimatrusselen.

– Klimarisiko er en avgjørende og viktig risiko. Men vi må anerkjenne at forbrukere, individer, bedrifter, til og med nasjoner, evaluerer klimarisiko i kontekst med alle former for risiko.

For å kutte klimautslipp, mener han forskerne må studere økonomienes risikoprofil.

– Vi må forstå hvordan avgjørelser tas opp mot den framvoksende risikoen for klimaet, men også opp mot andre former for risiko som ikke handler om klima.

Mer fra Dagsavisen