Verden

Rapport: 7,5 millioner jenter giftes bort hvert år

Hver dag blir 20.000 jenter giftet bort ulovlig, ifølge nye rapport. Redd Barna peker på fattigdom, dyptgående tradisjoner og religion som noen av grunnene.

Hvert år blir 7,5 millioner jenter giftet bort ulovlig. Rapporten «Ending Child Marriage» er utarbeidet av Verdensbanken og Redd Barna.

− Selv om flere land nå øker ekteskapets lovlige alder til 18 år, fortsetter samfunn på tvers av kulturer og religion å praktisere barneekteskap. Fattigdom, svak håndheving av loven og dyptgående tradisjoner og trosretninger er en del av problemet, sier politisk leder Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Under lovlig alder

Over to tredeler av alle barneekteskap inkluderer barn under det som er ansett som lovlig alder i landet det gjelder.

− Det er viktig å ha lovverket på plass. Men vel så viktig er det å bekjempe fattigdom og endre holdninger i samfunn som praktiserer dette. Dessuten kan det å overbevise om at jenter må få fullføre sin skolegang være avgjørende for å forhindre barneekteskap og tidlig graviditet, sier Fylkesnes.

Ifølge FN har jenter uten utdanning tre ganger større sannsynlighet for å bli giftet bort før fylte 18 år enn de som har fullført ungdomsskolen eller mer.

Menneskerettighetsbrudd

− Barneekteskap er et enormt brudd på jenters fundamentale menneskerettigheter. Jenter som giftes bort før de har fylt 18 år har større sannsynlighet for å bli utsatt for overgrep, bli mor i ung alder og dø under fødsel som følge av komplikasjoner, slutte på skolen og ende opp med et liv i fattigdom, avslutter Fylkesnes.

Fortsatt er det mange land som tillater barneekteskap. Over 100 millioner jenter lever i land hvor de ikke er beskyttet av et lovverk.

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med den internasjonale dagen for jenter onsdag. (NTB)