Verden

Norge har flere anti-darwinister

– Det er flere kreasjonister i Norge enn i de andre skandinaviske landene, sier forsker.

Grunnen er både at mer bokstavtro kristendom står sterkere i det såkalte bibelbeltet på Sørlandet, og at det er en sterkere høyrefløy blant kristne i Norge, forklarer kreasjonismeforsker Hans Henrik Hjermitslev.

– I den seneste undersøkelsen der alle skandinaviske land deltok, en EU-undersøkelse i 2005, avviste 18 prosent av nordmenn menneskelig evolusjon. Kun 13 prosent av danskene og svenskene gjorde det samme, sier Hjermitslev.

Andre tidligere undersøkelser har bekreftet samme bilde. I en undersøkelse Norstat gjorde for NRK tre år senere var det kun 59 prosent av alle nordmenn som sa seg helt enig med evolusjonslæren. 12 prosent var helt eller delvis ikke enig. 4 prosent visste ikke om de var enige.

Les også: Anti-Darwinisme spirer fram

Forbudt i Sverige

I Danmark og Sverige er tallet på kreasjonister noe lavere, men de skandinaviske landene har generelt færre anti-darwinister enn andre land i Europa, forteller Hjermitslev. Til sammenligning sa for eksempel 51 prosent av innbyggerne i Tyrkia, i EUs 2005-undersøkelse, at de ikke trodde mennesker stammet fra andre levende former for organismer.

Men siden de skandinaviske landene alle gir statlig støtte til religiøse friskoler, gir det grobunn for at kreasjonistisk tankegods kan vokse fram, påpeker han.

– Der har man sett at kreasjonisme vinner fram. I Sverige har det derfor blitt forbudt å undervise i kreasjonisme. Mens det fortsatt er lov i Danmark og Norge.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Friskoler

– Hva er grunnen til at Danmark og Norge velger annerledes?

– Det henger sammen med friskoletradisjonen, og at foreldre skal kunne ha innflytelse på barna selv. Det er en frihetstankegang om at det skal være rom for andre tanker og å kunne velge annerledes, svarer Hjermitslev.

I Norge blusser debatten opp med jevne mellomrom. Da daværende kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik la fram nye læreplaner for skolen i 1986, tok han til orde for at elevene også skulle lære om de mer skeptiske alternativene til evolusjonsteorien. Skepsisen skapte debatt og Bondevik måtte trekke formuleringen.

I februar dukket kreasjonisme-debatten opp på ny, da nettstedet Fri Tanke skrev at organisasjonen «Skaper», som mener jorden er 6.000 år gammel, var i kontakt med skoler om å skaffe alternativt undervisningsmateriell. SV ble bekymret og tok til orde for å skjerpe inn dagens krav. Ap, KrF og Frp sa i en spørrerunde utført av Fri Tanke at de stolte på skolenes egne vurderinger til læremateriell.

Les også: Han sprer ideene sine i lærebøker