Verden

Hvert femte barn i rike land lever i fattigdom

Ett av fem barn i rike land vokser opp i relativ fattigdom, slår UNICEF fast. Barn i Norge har det best, men alt er ikke like bra her i landet.

###

FNs barnefond (UNICEF) har undersøkt oppvekstvilkårene i 41 industriland og konkluderer med at 21 prosent av barna i disse landene vokser opp i relativ fattigdom.

I USA, som havner helt nede på 37. plass på lista, lever nesten 30 prosent av barna i relativ fattigdom, uten tilgang på nok mat, eller sunn og næringsrik mat.

– Høyere inntekt fører ikke automatisk til at alle barn får det bedre og kan faktisk øke ulikhetene, sier Sarah Cook, som har ledet arbeidet med rapporten.

Feilslått politikk

Japan, USA og Canada trekkes fram som land der en feilslått sosial- og skattepolitikk gjør det vanskelig å få ned andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom.

– Regjeringer i alle land må gjøre mer for å sikre at skillene reduseres og at det blir gjort framgang, sier hun.

UNICEF har undersøkt en rekke faktorer som påvirker barns oppvekst, blant annet foreldrenes økonomi, hvilken tilgang barna har på sunn og næringsrik mat, skolegang og helsetjenester og hvor høy risiko det er for at de utsettes for overgrep og mishandling.

Norge på topp

Norge topper lista, foran Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Island, og Sveits, men alt er langt fra bra her i landet heller. Over 100.000 barn lever i fattigdom i Norge og tallet er økende, påpeker UNICEF Norge.

– Selv om Norge gjentakende rangeres på topp når det gjelder barns oppvekstvilkår, er det viktig at vi ikke mister fokus på de barna her i landet som ikke har det bra, sier Ivar Stokkereit, som er fagansvarlig for barns rettigheter i UNICEF Norge.

– Andelen unge i Norge som sliter med dårlig psykisk helse er økende, og foreløpig ser vi ingen effekt av de tiltakene som er iverksatt, sier han til NTB.

– Det økende antallet barn som vokser opp i fattigdom i Norge er også en utfordring som vil kunne påvirke barnas psykiske helse, sier Stokkereit.

Sakker akterut

Helt i bunnen av lista ligger Romania, Bulgaria og Chile, der andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom er høyest, viser rapporten.

Et land som New Zealand scorer særlig dårlig når det gjelder mental helse, med nesten tre ganger så høy selvmordsrate blant 15 -19-åringer som gjennomsnittlig i industrilandene.

– Denne statistikken tegner et bilde av unge mennesker som sakker etter i et land som burde være i stand til å ta vare på alle, konstaterer Quentin Abraham i New Zealand Psychological Society.

Mentale problemer

Barn på New Zealand mister tilgang til gratis helsetjenester når de fyller 13 år, noe som kan være en av forklaringene på at mange sårbare tenåringer begår selvmord, tror ekspertene.

Andelen barn som sliter med mentale problemer, øker i de fleste industriland, og det samme gjør andelen overvektige, konstaterer UNICEF.

På den positive siden faller andelen mindreårige jenter som blir gravide, og det samme gjør alkoholmisbruket blant de yngste, går det fram av rapporten. (NTB)