Verden

– Kjøper seg ut av flyktningkrisen

Det er ikke tilfeldig at Paul Collier er Sylvi Listhaugs favoritt, sier migrasjonsforsker.

Bilde 1 av 3

Migrasjonsforsker Jørgen Carling ved PRIO etterlyser et mer kritisk blikk rettet mot de nye løsninger på flyktningkrisen fra Oxford-forskerne Paul Collier og Alexander Bett.

De to har bidratt til EUs jobb-eksperiment som skal syriske flyktninger i Jordan, «Jordan Compact».

– Betts og Collier presenterer modellen sin som en gladnyhet til alles beste, men forslaget innebærer blant annet å sende flyktninger tilbake til nærområdene. Dette er et budskap som faller i god jord både hos EUs ledere og hos norske myndigheter for tiden, sier Carling.

– Billig

– Sylvi Listhaug inviterte nylig Collier til et heldagsseminar der jeg også var tilstede. Det er flott at vi har en statsråd som bruker tid til å høre på forskere, men ikke tilfeldig at Collier er Listhaugs favoritt, sier migrasjonsforskeren.

Oxford-forskerne Collier og Betts argumenterer ut ifra økonomisk teori, der Vesten har et komparativt fortrinn ved å sponse jobber i nærområdene i stedet for å ta imot flyktninger selv, mens fattigere nærområder som Jordan, som kulturelt ligner på Syria, skal gi flyktningene husrom og jobb. Løsningen på flyktningkrisen kan ikke kun handle om økonomi der Europa for «en billig penge» holder flyktningene tilbake i fattige land, sier Carling.

– Dette blir litt som som å ta til orde for at fattige land skal produsere bananer, mens rike land bygger biler. En slik tankegang forsterker ulikheter i verden, og gir inntrykk av at man kan kjøpe seg ut av problemer, sier forskeren.

– Betts og Collier tar utgangspunkt at 90 prosent av flyktningene bor i nærområdene, men så foreslår de en modell som kanskje vil køe andelen til 99 prosent, uten at de problematiserer dette.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Gir feil inntrykk

– Europa får «mer for pengene» i nærområdene?

– Jo, men enkelte av regnestykkene gir feil inntrykk. Det sies at når det brukes én dollar på en flyktning i nærområdene, brukes det 135 dollar på en flyktning i Europa. Men forskjellen skyldes ikke bare kostnadsnivået, siden flyktninger i nærområdene ofte lever under eksistensminimum, i motsetning til i Europa, sier Carling.

EU betaler i dag flere millioner euro til Libya for å hindre at folk tar sjøveien videre til Europa.

– Tidligere ville EU bekjempe at personer uten rett til beskyttelse kom til Europa. Nå virker det som om EU er minst like opptatt av å redusere antallet som kommer med et reelt beskyttelsesbehov og dermed ikke kan returneres, sier Carling.