Verden

Trump reverserer Obamas klimapolitikk

USAs president Donald Trump kunngjorde en slutt på "krigen mot kull" da han tirsdag ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.

Som ventet signerte Trump tirsdag kveld norsk tid en presidentordre som reverserer noen av Barack Obamas viktigste klimatiltak.

Samtidig styrker Trump satsingen på fossil energi. Omgitt av kullarbeidere undertegnet han ordren, etter først å ha uttalt at han ville ha slutt på "krigen mot kull", samt "jobbdrepende reguleringer".

Ennå har ikke Trump bestemt seg for om han vil trekke USA fra Parisavtalen og FNs klimaforhandlinger.

Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.

Tirsdag er turen kommet til det som trolig er Obamas viktigste klimatiltak: Clean Power Plan. Formålet med planen er å kutte utslipp fra kullfyrte kraftverk.

Flere andre miljøtiltak vil bli opphevet samtidig, ifølge en kilde i Det hvite hus. Det er ventet at miljøorganisasjoner og andre tilhengere av tiltakene vil starte rettssaker i et forsøk på å beholde dem.

Satser på kull

Trump-regjeringen sier målet med å fjerne miljøreguleringene er å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien.
I valgkampen lovet Trump å hjelpe den kriserammede amerikanske kullindustrien. I tillegg varslet han storsatsing på olje og gass.

Hovedgrunnen til at det går dårlig med kullindustrien, er at den de siste årene er blitt utkonkurrert av gasskraft. Men Clean Power Plan ville gjort det enda vanskeligere å tjene penger på kullkraft.

– Ved å fjerne planen tar Trump-administrasjonen bort det politiske presset for å påskynde en overgang fra kull til gass og fornybar energi, sier forskningsleder Guri Bang ved Cicero senter for klimaforskning.

Kamp i rettsvesenet

Clean Power Plan ble vedtatt av Obama-regjeringen i 2015, men den har aldri trådt i kraft. Grunnen er at flere amerikanske delstater og andre motstandere av planen har forsøkt å stanse den i rettsvesenet.
Å fjerne planen blir ikke nødvendigvis enkelt for Trump-regjeringen. Presidenten må forberede seg på en langvarig kamp i rettsvesenet mot miljøaktivister og andre forkjempere for klimatiltak.

Tirsdag er det også ventet at han vil skrote en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av den amerikanske føderale staten.

I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon. Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig virkemiddel for å begrense den globale oppvarmingen.

0 dollar til klimafond

Tidligere har Trump opphevet en forskrift som skulle hindre at avfall fra kullgruver dumpes i elver.
I Trump-regjeringens forslag til nytt statsbudsjett er overføringene til USAs miljødirektorat EPA kuttet med 31 prosent. Blir dette godkjent av Kongressen, kan 3.200 stillinger i direktoratet forsvinne.

Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene. Overføringene til FNs grønne klimafond skal reduseres til 0 dollar.

Denne typen finansiering av klimatiltak i fattige land spilte en svært viktig rolle da Parisavtalen ble vedtatt i 2015.

USA har verdens nest største utslipp av klimagasser etter Kina. Foreløpig har myndighetene både i Kina, EU og India sagt at de fortsetter å gjennomføre egne klimatiltak, uavhengig av hva USA gjør.

Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser.

Fakta om klimaendringer

  • * Temperaturen på jorda lå i 2016 1,1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Temperaturøkningen i Arktis har vært omtrent det dobbelte.
  • * Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).
  • * Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
  • * Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser.
  • * Økende temperatur på jorda kan føre til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømmet, og verdens matproduksjon kan bli truet.
  • * Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene.
  • (Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB)

Mer fra Dagsavisen