Verden

«52 prosent av menn burde aldri ha sex»

Over halvparten av amerikanske menn oppgir at de selv ikke har hatt glede av kvinners tilgang på prevensjon. "Hundre prosent av damene gir f i sånne menn", lyder ett av mange morsomme svar.

Denne uka lanserte det uavhengige amerikanske meningsmålingsbyrået PerryUndem en undersøkelse om amerikanske velgeres syn på prevensjon, og ulike kjønns forhold til dette.

Mange av funnene i undersøkelsen, som du kan lese i sin helhet her, er interessante:

 • De fleste vet at prevensjonsbruk er vanlig, men kun en av fem tipper at hele 99 prosent av kvinner vil bruke en eller annen form for prevensjon i løpet av livet. Prevensjonsbruk i USA er vanligst blant gifte kvinner, noe kun 8 prosent av de spurte tippet. 

 • Blant kvinner i fertil alder (18-44 år), svarte hele 14 prosent at de ikke har råd til å betale for prevensjon, mens en av tre kun har råd til å betale mindre enn ti dollar, dvs rundt 85 kroner, om de trengte det nå. 

 • Rundt tre av fire kvinner i fertil alder, og over 60 prosent av alle de spurte totalt, sier at prevensjon er viktig for kvinners økonomiske trygghet. 

 • Rundt åtti prosent er imot å ta bort støtten til Planned Parenthood, organisasjonen som i tillegg til å tilby prevensjon og billig helsehjelp, også tilbyr aborter i mange stater. 

Det som virkelig vakte oppmerksomhet i USA, var imidlertid dette:

 • 52 prosent av mennene svarte «nei» på spørsmålet «Har du personlig fått noen fordeler av at noen av kvinnene i ditt liv hadde tilgang på rimelig prevensjon?»

 • 37 prosent av mennene totalt svarte «ja». I aldersgruppen 18-44 år svarte 45 prosent ja. 

 • 9 prosent svarte «vet ikke», og 3 prosent ville ikke svare. 

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Her er noen av de morsomste fra Twitter:

 • 100 prosent av kvinner gir blanke F... (eller, på engelsk, «don't fucking care»), skriver @Jhonrules

 • Siste nytt! 52 prosent av menn er jomfru, skriver @kashanacauley

 • Det er 52 prosent som aldri burde få ligge med noen, skriver @SoIthaca

 • Vel, 52 prosent av menns mødre burde åpenbart brukt prevensjon, skriver @WestonKinkaid.

 • 52 prosent av menn skulket seksualundervisningen i åttende klasse, skriver @AynRandPaulRyan

Mens mange påpekte det åpenbare:

 • Kanskje 52 prosent av menn trenger en liten leksjon i hvordan babyer blir til?